English

ROZŠÍŘENÉ VYHLEDÁVÁNÍ

PODROBNOSTI O ČASOPISE:

ORBIS SCHOLAE

vychází 3 x ročně 
brožovaná, 157 x 230 mm
ISSN 1802-4637
E-ISSN 2336-3177
cena tištěného čísla: 150 Kč 

obálka
aktuální číslo
ORBIS SCHOLAE je odborný recenzovaný časopis zaměřený na problematiku školního vzdělávání v jeho širších sociokulturních souvislostech. Vychází třikrát ročně, vždy jedno číslo v každém ročníku je v angličtině. Jeho cílem je přispět k porozumění a rozvoji školního vzdělávání, k řešení problémů praxe a vzdělávací politiky.

Časopis Orbis scholae vznikl v roce 2007 jako nástupce bulletinu projektu „Centrum základního výzkumu školního vzdělávání“. V současné době se na přípravě časopisu podílejí Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy a Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity. Vydavatelem časopisu je Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, M. D. Rettigové 4, Praha 1, 116 39.

Časopis Orbis scholae vychází třikrát ročně, jedno celé číslo v každém ročníku je v anglickém jazyce.

V roce 2008 byl časopis zařazen na Seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v České republice.

Od roku 2010 jsou anglická čísla časopisu indexována v mezinárodní databázi Education Research Complete (dostupné skrze EBSCO).

Od roku 2013 je časopis zařazen v databázi CEEOL.

V roce 2013 obdržela redakce informaci o zařazení časopisu do databáze SCOPUS.

Od roku 2015 je časopis zařazen v databázi ERIH PLUS.

Od roku 2018 je časopis zařazen do databáze DOAJ.

Dlouhodobou archivaci digitálního obshau časopisu zajišťuje Portico.

Go to English pages.

Call for papers, OS 3/19, Supporting Disadvantaged Families in Education
Call for papers, OS 3/20, Throwing Light on Shadow Education

Creative Commons License
ORBIS SCHOLAE is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.