English

ROZŠÍŘENÉ VYHLEDÁVÁNÍ

PODROBNOSTI O ČASOPISE:

ORBIS SCHOLAE

vychází 3 x ročně 
brožovaná, 157 x 230 mm
ISSN 1802-4637
E-ISSN 2336-3177
cena tištěného čísla: 150 Kč 

obálka
aktuální číslo
Redakční rada
 • Eliška Walterová (předsedkyně, Ústav výzkumu a rozvoje vzdělávání, Pedagogická fakulta, Univerzita Karlova; eliska.walterova@pedf.cuni.cz)

 • Miroslav Dopita (Katedry sociologie, andragogiky a kulturní antropologie Filozofická fakulta, Univerzita Palackého)

 • Peter Gavora (Ústav pedagogických věd, Fakulta humanitních studií, Univerzita Tomáše Bati)

 • Gábor Halasz (Centre for Higher Educational Management, University Eötvös Lóránd, Budapest, Hungary)

 • Jan Hendl (Katedra základů kinantropologie a humanitních věd, Fakulta tělesné výchovy a sportu, a Katedra sociologie, Fakulta sociálních věd, Univerzita Karlova)

 • Alena Hošpesová (Katedra pedagogiky a psychologie, Pedagogická fakulta, Jihočeská univerzita)

 • Tomáš Janík (Institut výzkumu školního vzdělávání, Pedagogická fakulta, Masarykova univerzita)

 • Pertti Kansanen (Department of Teacher Education, University of Helsinki, Finland)

 • Jan Mareš (Institut výzkumu dětí, mládeže a rodiny, Fakulta sociálních studií, Masarykova univerzita)

 • Jiří Němec (Pedagogická fakulta, Masarykova univerzita)

 • Karel Pančocha (Institut výzkumu inkluzivní pedagogiky, Pedagogická fakulta, Masarykova univerzita)

 • Laura B. Perry (School of Education, Murdoch University, Australia)

 • Štefan Porubský (Katedra elementárnej a predškolskej pedagogiky, Univerzita Mateja Bela, Slovakia)

 • Manfred Prenzel (School of Education, Technische Universität München, Germany)

 • Jan Průcha (Praha)

 • Milada Rabušicová (Ústav pedagogických věd, Filozofická fakulta, Masarykova univerzita)

 • Jean-Yves Rochex (Département des Sciences de lʼEducation, Université Paris 8 – Saint-Denis, France)

 • Dana Řezníčková (Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova)

 • Renate Seebauer (Vídeň)

 • Zuzana Sikorová (Katedra pedagogiky a andragogiky, Pedagogická fakulta, Ostravská univerzita)

 • Irena Smetáčková (Katedra psychologie, Pedagogická fakulta, Univerzita Karlova)

 • Petr Soukup (Katedra veřejné a sociální politiky, Fakulta sociálních věd, Univerzita Karlova)

 • Karel Starý (Ústav výzkumu a rozvoje vzdělávání, Pedagogická fakulta, Univerzita Karlova)

 • Petr Urbánek (Katedra pedagogiky a psychologie, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická, Technická univerzita v Liberci)

 • Arnošt Veselý (Katedra veřejné a sociální politiky, Fakulta sociálních věd, Univerzita Karlova)

 • Anthony Welch (Faculty of Education and Social Work, University of Sydney, Australia)

 • Stefan Zehetmeier (Institut für Unterrichts- und Schulenwicklung, Alpen-Adria-Universität Klagenfurt, Austria)


Redakce
 • Tereza Češková (Institut výzkumu školního vzdělávání, Pedagogická fakulta, Masarykova univerzita)

 • Dominik Dvořák (výkonný redaktor, Ústav výzkumu a rozvoje vzdělávání, Pedagogická fakulta, Univerzita Karlova; dominik.dvorak@pedf.cuni.cz)

 • David Greger (Ústav výzkumu a rozvoje vzdělávání, Pedagogická fakulta, Univerzita Karlova)

 • Veronika Laufková (Ústav výzkumu a rozvoje vzdělávání, Pedagogická fakulta, Univerzita Karlova)

 • Petr Najvar (Institut výzkumu a školního vzdělávání, Pedagogická fakulta, Masarykova univerzita)

 • Karolína Pešková (Institut výzkumu školního vzdělávání, Pedagogická fakulta, Masarykova univerzita)

 • Jaroslava Simonová (Ústav výzkumu a rozvoje vzdělávání, Pedagogická fakulta, Univerzita Karlova)

 • Vít Šťastný (Ústav výzkumu a rozvoje vzdělávání, Pedagogická fakulta, Univerzita Karlova)

 • Jan Vyhnálek (Ústav výzkumu a rozvoje vzdělávání, Pedagogická fakulta, Univerzita Karlova)


Creative Commons License
ORBIS SCHOLAE is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.