English

ROZŠÍŘENÉ VYHLEDÁVÁNÍ

PODROBNOSTI O ČASOPISE:

AUC PHILOLOGICA

vychází 4 x ročně 
brožovaná
ISSN 0567-8269
E-ISSN 2464-6830
cena tištěného čísla: 150 Kč 

obálka
aktuální číslo
AUC Philologica (Acta Universitatis Carolinae Philologica) je akademický časopis publikující jak lingvistické, tak literárně historické a teoretické studie. Nedílnou součástí časopisu jsou i recenze odborných knih a zprávy z akademického prostředí.
Časopis je indexován v databázích CEEOL, DOAJ, EBSCO a ERIH PLUS.

Creative Commons License
AUC PHILOLOGICA is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.