English

ROZŠÍŘENÉ VYHLEDÁVÁNÍ

PODROBNOSTI O ČASOPISE:

AUC IURIDICA

vychází 4 x ročně 
brožovaná, 157 x 230 mm
ISSN 0323-0619
E-ISSN 2336-6478
cena tištěného čísla: 65 Kč 

obálka
aktuální číslo
AUC Iuridica jsou právnickým časopisem vycházejícím od roku 1955, který přináší delší studie i kratší články o jakýchkoli relevantních otázkách v právní teorii a v mezinárodním, evropském a vnitrostátním právu. Publikují se také materiály vztahující se k aktuálním otázkám legislativy.
I když jsou AUC Iuridica primárně určena domácím čtenářům, zahraniční zájemci mohou využít cizojazyčných resumé (anglických, německých a francouzských) a klíčových slov, které jsou soustavně připojovány k hlavním článkům a studiím.
Uveřejněné články procházejí nezávislým recenzním řízením (peer review). V případě připomínek je stanovisko zasíláno zpět autorovi s možností text přepracovat.
AUC Iuridica přijímá příspěvky od jakéhokoli autora na jakékoli aktuální právní téma.
Časopis je evidován v České národní bibliografii (vedena Národní knihovnou ČR) a v Index to Foreign Legal Periodicals (veden American Association of Law Libraries).

AUC Iuridica na webu Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze

AUC Iuridica Information Sheet

Creative Commons License
AUC IURIDICA is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.