English

ROZŠÍŘENÉ VYHLEDÁVÁNÍ

PODROBNOSTI O ČASOPISE:

AUC IURIDICA

vychází 4 x ročně 
brožovaná, 157 x 230 mm
ISSN 0323-0619
E-ISSN 2336-6478
cena tištěného čísla: 65 Kč 

obálka
aktuální číslo
Předseda a šéfredaktor
prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc. (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, sturma@prf.cuni.cz)

Tajemnice
Mgr. Naděžda Svobodová (svobodon@prf.cuni.cz)

Členové (Univerzita Karlova, Právnická fakulta)
doc. PhDr. JUDr. Ilona Bažantová, CSc.
prof. JUDr. Stanislava Černá, CSc.
doc. JUDr. PhDr. David Elischer, Ph.D.
prof. JUDr. Marie Karfíková, CSc.
doc. JUDr. Martin Kopecký, CSc.
prof. JUDr. Jan Kysela, Ph.D., DSc.
doc. JUDr. PhDr. Pavel Maršálek, Ph.D.
prof. JUDr. Monika Pauknerová, CSc., DSc.
JUDr. Bc. Vladimír Pelc, Ph.D.
prof. JUDr. Michal Skřejpek, DrSc.
doc. JUDr. Vojtěch Stejskal, Ph.D.
prof. JUDr. PhDr. Michal Tomášek, DrSc.

Externí členové
prof. JUDr. Michael Bogdan (University of Lund)
doc. JUDr. František Cvrček, CSc. (ÚSP AV ČR, Praha)
prof. Dr.hab. Wladyslaw Czaplinski (Institut Nauk prawnych Warszawa)
prof. JUDr. Jaroslav Fenyk, Ph.D., DSc. (Ústavní soud Brno)
prof. JUDr. Jan Filip, CSc. (Ústavní soud Brno)
prof. Dr. Michael Geistlinger (Universität Salzburg)
prof. JUDr. Pavel Holländer, DrSc. (PF UPJŠ Košice)
Dr. Kaspar Krolop (Humboldt Universität Berlin)
prof. JUDr. Jan Musil, CSc. (Ústavní soud Brno)
prof. JUDr. Václav Pavlíček, CSc., dr.h.c. (Západočeská univerzita, Plzeň)
prof. JUDr. Jiří Přibáň, DrSc. (Cardiff University)
prof. JUDr. Ján Svák, DrSc. (Ministerstvo spravodlivosti SR, Bratislava)
JUDr. Milada Tomková (Ústavní soud Brno)
prof. Dr. Miroslav Vitéz (Ekonomiski fakultet u Subotici)
prof. JUDr. Ladislav Vojáček, CSc. (Masarykova univerzita Brno)
prof. JUDr. Petr Tröster, CSc. (Praha)
prof. JUDr. Alena Winterová, CSc. (Praha)

Creative Commons License
AUC IURIDICA is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.