English

ROZŠÍŘENÉ VYHLEDÁVÁNÍ

PODROBNOSTI O ČASOPISE:

AUC KINANTHROPOLOGICA

vychází 2 x ročně 
brožovaná, 230 x 157 mm
ISSN 1212-1428
E-ISSN 2336-6052
cena tištěného čísla: 190 Kč 

obálka
aktuální číslo
Single issues are available in Karolinum Bookshop.

SUBSCRIPTIONS
Charles University in Prague
Faculty of Physical Education and Sport
Central Sports Library
Helena Šandová
José Martího 31
162 52 Prague 6
Czech Republic

e-mail: sandova@ftvs.cuni.cz

Creative Commons License
AUC KINANTHROPOLOGICA is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.