English

ROZŠÍŘENÉ VYHLEDÁVÁNÍ

SEZNAM ČASOPISŮ NAKLADATELSTVÍ KAROLINUM

AUC IURIDICA 

AUC Iuridica jsou právnickým časopisem vycházejícím od roku 1955, který přináší delší studie i kratší články o jakýchkoli relevantních otázkách v právní teorii a v mezinárodním, evropském a vnitrostátním právu. Publikují se také materiály vztahující se k aktuálním otázkám legislativy.
I když jsou AUC Iuridica primárně určena domácím čtenářům, zahraniční zájemci mohou využít cizojazyčných...

PRÁVNĚHISTORICKÉ STUDIE 

Právněhistorické studie (dále jen PHS) jsou odborným recenzovaným časopisem vydávaným od roku 1990 Univerzitou Karlovou v Praze za vědecké garance Ústavu právních dějin Právnické fakulty UK v univerzitním nakladatelství Karolinum. PHS jsou jediné české a slovenské vědecké periodikum v oboru dějin státu a práva.

První číslo časopisu vyšlo v Nakladatelství Československé akademie věd v...