English

ROZŠÍŘENÉ VYHLEDÁVÁNÍ

AKTUALITA květen 2010:


Cena rektora za rok 2009

 

V květnu byly slavnostně uděleny Ceny rektora Univerzity Karlovy za nejlepší vědecké publikace roku 2009.

V oborech lékařsko-farmaceutických cenu obdržel doc. MUDr. Jiří Beneš, CSc. a jeho kolektiv za knihu Infekční lékařství (vydalo nakladatelství Galén).

V oborech přírodovědných a matematicko-fyzikálních to byl prof. RNDr. Bedřich Moldan, CSc., autor monografie Podmaněná planeta (vydalo nakladatelství Karolinum)

V oborech společenskovědních cenu získala monumentální historická syntéza kolektivu autorů pod vedením Prof. PhDr. Petra Sommera, CSc., DSc., PhDr. Dušana Třeštíka, CSc., Prof. PhDr. Josefa Žemličky, DrSc.: Přemyslovci. Budování Českého státu (vydalo nakladatelství Lidové noviny)