English

ROZŠÍŘENÉ VYHLEDÁVÁNÍ

AKTUALITA květen 2017:


Veletrh Svět knihy 2017

 

Vážení čtenáři,

na blížící se veletrh Svět knihy 2017 jsme pro Vás připravili zajímavé novinky. Na co se můžete těšit?

Přírůstek edice Praha od Elišky Fučíkové Praha renesanční načrtává obraz Prahy z doby, kdy začala jednotlivá pražská města měnit svůj středověký ráz v renesanční a výraznou proměnou prošel rovněž areál Pražského hradu, který okrášlila míčovna a letohrádek pro královnu Annu.

Anglický překlad publikace Jiřího Kuthana a Jana Royta The Cathedral of St. Vitus at Prague Castle se věnuje jednomu ze symbolů české státnosti.
První publikace edice Vizuální kultura, Teorie obrazu W.J.T. Mitchella, je souborem esejí, které se věnují jednotlivým aspektům vztahu textu a obrazu a propagují vizuální gramotnost. Mitchell v tomto svém textu dospívá k závěru, že obrazům, které nás obklopují, se sice nemůžeme bránit, ale můžeme jim lépe rozumět.

Novou filozofickou edici – Myšlení současnosti - představují hned dvě monografie: Urbánní situace Oliviera Mongina a Poznávání života Georgese Canguilhema.

Publikace Františka Šmahela Nahlédnutí do středověku. Mluva písma a četba obrazů přináší poznání, že mnohé ve středověku bylo jinak, než by se zdálo. Už středověk například znal komiksové bubliny v podobě tzv. mluvících pásek. Jiné nápisy nebylo možné bez pomoci znalce přečíst. K čemu tedy byly?

Druhé vydání monografie Františka Koukolíka Před úsvitem, po ránu zahrnuje deset esejí o vývoji lidského mozku před narozením, v kojeneckém, batolecím, předškolním a školním věku včetně dospívání. Všechny kapitoly jsou informačně prohloubené, zvláštní prostor je věnován inteligenci, vývoji jáství a vývoji vztahu mezi jedincem a skupinou.

Přírůstek edice Limes Fiktivní a imaginární Wolfganga Isera je klasickým dílem známého kostnického profesora anglistiky a literární vědy. Ukazuje v historické i systematické perspektivě dvě klíčové kategorie zakládající literaturu: fiktivno a imaginárno.

Antologie Svatováclavská bible si klade za cíl rozšířit a prohloubit známost této barokní bible mezi zájemci mimo úzký kruh odborníků. Jako klíč k výběru a uspořádání textů byla zvolena liturgie, protože právě předčítání předepsaných perikop v rámci bohoslužby představovalo způsob, jímž se věřící seznamovali s textem Písma.

Stánek Nakladatelství Karolinum naleznete v pravém křídle pod číslem P601. Pro všechny tituly platí sleva 20 %.

Program přednášek a autogramiád naleznete ZDE.

Těšíme se na Vás.