English

ROZŠÍŘENÉ VYHLEDÁVÁNÍ

AKTUALITA květen 2017:


W. J. T. Mitchell - Teorie obrazu

 

Nevidíme transparentně, vidíme prostřednictvím čoček, které jsou zabarveny fantazií, touhou, strachem, obavou.

Významný teoretik vizuální kultury W. J. T. Mitchell se dočkal nového českého překladu. Soubor esejí Teorie obrazu včetně unikátního rozhovoru s autorem vydáváme v nové edici Vizuální kultura, kterou vede Filip Láb.

Novinku jsme uvedli ve středu 17. 5. od 18:00 hodin v pražském Knihkupectví ArtMap.

Publikace je souborem esejí, které se postupně věnují jednotlivým aspektům vztahu textu a obrazu. Mitchell rozebírá reprezentace obrazové i verbální, souvislosti obrazu a jazyka, a to vše dokládá na velmi široké škále praktických ukázek z každodenního života.

Zjednodušeně můžeme konstatovat, že Teorie obrazu propaguje vizuální gramotnost a Mitchell v tomto svém textu dospívá k závěru, že obrazům, které nás obklopují, se sice nemůžeme bránit, ale můžeme jim lépe rozumět, a tak činit svět lepším. Kniha je vhodnou vstupní branou do světa obrazů, nástrojem a pomůckou pro lepší pochopení vizuální složky světa, ve kterém žijeme.