English

ROZŠÍŘENÉ VYHLEDÁVÁNÍ

AKTUALITA červen 2017:


Novinky v edicích

 

Tento týden se tři edice dočkaly nového přírůstku.

V edici Myšlení současnosti vychází Spinoza a politika od Étienna Balibara, který je jedním z nejvýznamnějších politických myslitelů dneška. Jeho kniha představuje přehledný úvod do filosofie Barucha Spinozy a za své východisko si bere problémy Spinozovy politiky. Vůdčím tématem celé knihy je problém vztahu mezi filosofií a politikou. Balibar tedy nejen vykládá Spinozovo myšlení, ale uvažuje rovněž o politické úloze filosofa a na Spinozově příkladu prokazuje neoddělitelnost filosofických a politických otázek.

Přírůstkem edice Dramatica je Gérard de Nerval a jeho dvojenec. Petr Christov se v ní věnuje výrazné osobnosti francouzského romantismu a zaměřuje se na méně reflektovanou divadelní a kritickou sféru Nervalova díla. Zároveň přináší dílčí nové a v drtivé většině první české překlady vybraných autorových textů a řadí je do kontextu dobové literárně-dramatické a divadelní produkce.

Krásně letním tématem se zabývá třetí novinka, která vychází v edici Orální historie a soudobé dějiny. S chalupařením se přímo či zprostředkovaně setkala většina české populace. Kniha O chalupách a lidech Petry Schindler-Wisten přibližuje vývoj tohoto fenoménu v antropologicko-historické perspektivě, snaží se ozřejmit jeho vliv na každodenní život občanů v Československu před rokem 1989 a jeho proměnu v následujících dekádách.