English

ROZŠÍŘENÉ VYHLEDÁVÁNÍ

AKTUALITA listopad 2017:


Listopadové novinky

 

Vážení čtenáři,

s radostí Vám představujeme dvě listopadové novinky.

Právě vydaná monografie Ruská agrese proti Ukrajině osvětluje širší pozadí poslední ruské agrese a podává analýzu vývoje na Ukrajině po roce 2014 v souvislosti s aktuálním ozbrojeným konfliktem, který představuje patrně největší výzvu evropské bezpečnosti od roku 1945.

Shromážděním obrovského množství fakt, přesvědčivých a výborně doložených, pak (autoři) nenechávají čtenáře na pochybách, že název díla odpovídá skutečnosti – jedná se právě o nevyprovokovanou agresi jednoho státu proti druhému.
- z recenze Jefima Fištejna

Kniha francouzského historika Oliviera Marina Geneze pražského reformního hnutí mapuje počátky a gradaci konfliktu, při němž z věrnosti k mistru Janu Husovi Čechy přervaly pouta s koncilem i císařem, kteří jej vydali světské moci k upálení na hranici. Páteř této knihy tvoří výklad o setkáních i střetech mezi arcibiskupem, univerzitními mistry a věřícími, pomocí něhož autor odhaluje náboženské kořeny střední Evropy.

Publikace vychází v ediční řadě Medievistika.