English

ROZŠÍŘENÉ VYHLEDÁVÁNÍ

AKTUALITA prosinec 2017:


Nekrolog

 

V neděli 3. prosince zemřel po dlouhé nemoci prof. PhDr. Josef Petráň, CSc., dr. h. c., historik a vysokoškolský učitel, mimořádná osobnost české historické vědy.

Prof. Josef Petráň byl ředitelem Ústavu dějin a Archivu Univerzity Karlovy, v letech 1990–1994 prorektorem UK. Byl odborníkem na české regionální dějiny a dějiny venkova, dějiny pozdního středověku a raného novověku a na dějiny Univerzity Karlovy. Významná byla i jeho role pedagoga při výchově mladých vědců, jeho semináři prošla řada významných představitelů české historické obce.

Poslední rukopis pana profesora, věnovaný univerzitní Praze, připravujeme na příští rok.