English

ROZŠÍŘENÉ VYHLEDÁVÁNÍ

AKTUALITA prosinec 2017:


Adventní novinky

 

Vážení čtenáři,

se začátkem adventního období Vám představujeme dvě novinky historické řady.

Publikace Z dějin české každodennosti představuje 19. století z perspektivy běžných činností lidského života. Bez ohledu na to, jaký politický režim zrovna panoval, lidé jedli, bydleli a oblékali se, zakládali rodiny, vychovávali děti, stárnuli a umírali. Autoři pracovali s deníky a pamětmi, korespondencí, účty, s dobovou odbornou literaturou (právnickou, pedagogickou, lékařskou), s tiskem i obrazovými prameny. Výsledkem je čtivou formou podaný obraz života našich předků.

Kniha Válka Severu proti Jihu je věnována nejsledovanějšímu období dějin Spojených států, nezabývá se však jen válečnými událostmi, ale širším kontextem střetnutí mezi dvěma částmi Unie. Více pozornosti než samotnému průběhu bitev věnuje autor historickému a politickému kontextu i osobnostem protagonistů. Aktualizované a rozšířené vydání úspěšné klasiky předního českého amerikanisty.