English

ROZŠÍŘENÉ VYHLEDÁVÁNÍ

Katalog Nakladatelství KAROLINUM

SEZNAM TITULŮ AUTORA > Buchtel, Jaroslav

Hodnocení herního výkonu ve sportovních hrách

Süss, Vladimír - Buchtel, Jaroslav a kol.

Tématem kolektivní monografie je analýza a hodnocení sportovního výkonu ve specifickém prostředí sportovních her. V první části jsou zařazena teoretická zdůvodnění zkoumání individuálního i týmového herního výkonu, na která pak navazují konkrétní...

doporučená cena: 230 Kč


Trénink volejbalu

Buchtel, Jaroslav - Vorálek, Rostislav - Ejem, Miloslav

Monografie přináší nejnovější ucelené poznatky z tréninku volejbalu, které nebyly ještě publikovány. Vycházejí z výzkumné činnosti autorů a jejich zkušeností z výuky na FTVS a tréninku družstev různých kategorií. Je vhodná pro posluchače i pro...

doporučená cena: 260 Kč


Teorie a didaktika volejbalu

Buchtel, Jaroslav - Vorálek, Rostislav - Mitáč, Stanislav - Licek, Jindřich

Učební text je určen posluchačům FTVS UK, sportovním trenérům a dalším zájemcům o volejbal. Důraz je kladen především na vysvětlení postupu při osvojování volejbalových dovedností, nácviku herních činností jednotlivce, herních kombinací a herních...

doporučená cena: 200 Kč


Trénink dětí a mládeže ve volejbalu

Buchtel, Jaroslav

Předkládaná publikace si klade za úkol přinést volejbalové veřejnosti širší poznatky z oblasti teorie a praxe tréninku dětí a mládeže ve volejbalu. Z hlediska věku zahrnuje děti od šesti do dvanácti let a mládež od dvanácti let (u děvčat do...

doporučená cena: 220 Kč


Detail knihy Trénink dětí a mládeže ve volejbalu
E-KNIHA

Trénink dětí a mládeže ve volejbalu

Buchtel, Jaroslav

Předkládaná publikace si klade za úkol přinést volejbalové veřejnosti širší poznatky z oblasti teorie a praxe tréninku dětí a mládeže ve volejbalu. Z hlediska věku zahrnuje děti od šesti do dvanácti let a mládež od dvanácti let (u děvčat do...

doporučená cena: 150 Kč