English

ROZŠÍŘENÉ VYHLEDÁVÁNÍ

Katalog Nakladatelství KAROLINUM

SEZNAM TITULŮ AUTORA > Žabokrtský, Zdeněk

Valenční slovník českých sloves

Lopatková, Markéta - Žabokrtský, Zdeněk - Kettnerová, Václava

Valence, tedy "počet a povaha míst (argumentů), které na sebe sloveso (-) váže" (Encyklopedický slovník češtiny, Karlík a kol., 2002), patří k jazykovým jevům, které vzbuzují zájem lingvistů, ale i odborníků zabývajících se automatickým zpracováním...

doporučená cena: 315 Kč