English

ROZŠÍŘENÉ VYHLEDÁVÁNÍ

Katalog Nakladatelství KAROLINUM

SEZNAM TITULŮ AUTORA > Kettnerová, Václava

Valenční slovník českých sloves

Lopatková, Markéta - Žabokrtský, Zdeněk - Kettnerová, Václava

Valence, tedy "počet a povaha míst (argumentů), které na sebe sloveso (-) váže" (Encyklopedický slovník češtiny, Karlík a kol., 2002), patří k jazykovým jevům, které vzbuzují zájem lingvistů, ale i odborníků zabývajících se automatickým zpracováním...

doporučená cena: 315 Kč


Lexikálně-sémantické konverze ve valenčním slovníku

Kettnerová, Václava

Větné konstrukce typu Naložit seno na vůz — Naložit vůz senem představují od fillmorovské sémantizace syntaxe ve 2. polovině 60. let stěžejní lingvistické téma. Tato kniha zasazuje danou problematiku do kontextu dalších změn ve valenční...

doporučená cena: 320 Kč


Detail knihy Lexikálně-sémantické konverze ve valenčním slovníku
E-KNIHA

Lexikálně-sémantické konverze ve valenčním slovníku

Kettnerová, Václava

Větné konstrukce typu Naložit seno na vůz — Naložit vůz senem představují od fillmorovské sémantizace syntaxe ve 2. polovině 60. let stěžejní lingvistické téma. Tato kniha zasazuje danou problematiku do kontextu dalších změn ve valenční...

doporučená cena: 220 Kč