English

ROZŠÍŘENÉ VYHLEDÁVÁNÍ

Katalog Nakladatelství KAROLINUM

SEZNAM TITULŮ AUTORA > Ochrana, František

Methodology of Science An Introduction

Ochrana, František

This publication covers the essential problems of the methodology of science. The methodology of science is understood to mean primarily a theory of scientific methods and techniques; the use of scientific methods in scientific research and in the...

doporučená cena: 180 Kč


Metodologie vědy (Úvod do problému)

Ochrana, František

Publikace se zabývá klíčovými problémy metodologie vědy. Metodologie vědy je pojímána jako teorie vědeckých metod a vědeckých postupů, jak dané vědecké metody používat ve vědeckém zkoumání a při budování vědeckých teorií. Podrobněji je zkoumán...

doporučená cena: 165 Kč


Detail knihy Metodologie sociálních věd
E-KNIHA

Metodologie sociálních věd

Ochrana, František

Kniha se zabývá stěžejními metodologickými problémy sociálních věd. Úvodem vytyčuje základní problém, jímž je otázka tzv. souměřitelnosti a nesouměřitelnosti sociálních věd s přírodními vědami. Je výpověď sociálních věd explanací podobnou v...

doporučená cena: 110 Kč


Methodology of Social Sciences

Ochrana, František

The methodology of science is of a crucial importance for the building of science as a whole as well as for the forming of the different scientific branches. That is, it seeks (among other things) to find out what is the nature of the “scientific...

doporučená cena: 180 Kč