English

ROZŠÍŘENÉ VYHLEDÁVÁNÍ

Katalog Nakladatelství KAROLINUM

SEZNAM TITULŮ AUTORA > Wittlich, Petr

stránka: [1] [2] [>>]

Sochařství české secese -česká verze

Wittlich, Petr

Autor reprezentativní publikace Petr Wittlich sleduje krizi a vývoj českého pomníku na přelomu 19. a 20. století a odpovídá na otázky spjaté s novým dekorativním stylem. V druhé časti knihy autor čtenářům představuje dílo F. Bílka, S. Suchardy, L....

doporučená cena: 585 Kč


Sculpture of the Czech Art Nouveau

Wittlich, Petr

Anglická jazyková verze reprezentativní publikace profesora Petra Wittlicha (Karolinum 2000). Autor sleduje krizi a vývoj českého pomníku na přelomu 19. a 20. století a čtenářům postuně představuje dílo F. Bílka, S.Suchardy, L. Šalouna, Q. Kociana,...

doporučená cena: 780 Kč


Die Bildhauerkunst der Tschechischen Sezession

Wittlich, Petr

Německá jazyková verze reprezentativní publikace profesora Petra Wittlicha (Karolinum 2000). Autor sleduje krizi a vývoj českého pomníku na přelomu 19. a 20. století a čtenářům postuně představuje dílo F. Bílka, S.Suchardy, L. Šalouna, Q. Kociana,...

doporučená cena: 780 Kč


Secesní Prahou

Wittlich, Petr

Kulturně historický průvodce od předního evropského znalce secese provází návštěvníka Prahy jejími secesními památkami. Představena je zejména pražská secesní architektura (např. Obecní dům a Wilsonovo nádraží) a monumentální sochařství (např. dílo...

doporučená cena: 285 Kč


Secesní Prahou - německá verze

Wittlich, Petr

Německá verze Kulturně historického průvodce od předního evropského znalce secese provází návštěvníka Prahy jejími secesními památkami. Představena je zejména pražská secesní architektura (např. Obecní dům a Wilsonovo nádraží) a monumentální...

doporučená cena: 390 Kč


Horizonty umění

Wittlich, Petr

Výbor z textů předního českého historika moderního umění Petra Wittlicha poskytuje čtenáři bohaté panorama výtvarné tvorby spojené s procesy proměn moderního obrazu a sochy. Texty vznikaly během posledních padesáti let jako příspěvky a recenze a...

doporučená cena: 440 Kč


Malíři české secese (1888 - 1918)

Wittlich, Petr

Prof. PhDr. Petr Wittlich, CSc., bezpochyby největší znalec české malby v období secese, přináší ve své nejnovější knížce zasvěcený obraz české malby od 80. let 19. století do roku 1918. Poskytuje čtenáři erudovaný výklad období, kdy se malířství ve...

doporučená cena: 400 Kč


Bohumil Kafka. Příběh sochaře (1878-1942).

Wittlich, Petr

Monografie věnovaná Bohumilu Kafkovi (1878–1942)je pro porozumění dílu tohoto předního představitele českého figurálního sochařství první poloviny 20. století a jeho dobovým souvislostem nepřehlédnutelným přínosem, v některých ohledech...

doporučená cena: 375 Kč