English

ROZŠÍŘENÉ VYHLEDÁVÁNÍ

Katalog Nakladatelství KAROLINUM

SEZNAM TITULŮ AUTORA > Jansa, Petr

Komparace názorů a postojů české veřejnosti k životosprávě, pohybovým aktivitám a sportu

Jansa, Petr a kol.

Monografie zahrnuje dva dílčí pedagogické výzkumy zaměřené na komparaci názorů a postojů u vybraných skupin české populace, kdy se respondenti vyjadřují k otázkám denního režimu, životosprávy, psychosociálním funkcím pohybových aktivit a sportu.

doporučená cena: 145 Kč


Detail knihy Komparace názorů a postojů české veřejnosti k životosprávě, pohybovým aktivitám a sportu
E-KNIHA

Komparace názorů a postojů české veřejnosti k životosprávě, pohybovým aktivitám a sportu

Jansa, Petr a kol.

Monografie zahrnuje dva dílčí pedagogické výzkumy zaměřené na komparaci názorů a postojů u vybraných skupin české populace, kdy se respondenti vyjadřují k otázkám denního režimu, životosprávy, psychosociálním funkcím pohybových aktivit a sportu.

doporučená cena: 100 Kč


Detail knihy Pedagogika sportu
E-KNIHA

Pedagogika sportu

Jansa, Petr a kol.

Učební text je určen studentům tělesné výchovy a sportu FTVS UK, FSpS MU, FTK UP a pedagogických fakult, též trenérům všech licencí včetně studentů sportovních gymnázií a jiných středních škol, kteří se připravují k přijetí na vyšší odborné nebo...

doporučená cena: 180 Kč