English

ROZŠÍŘENÉ VYHLEDÁVÁNÍ

Katalog Nakladatelství KAROLINUM

SEZNAM TITULŮ AUTORA > Lopatková, Markéta

Valenční slovník českých sloves

Lopatková, Markéta - Žabokrtský, Zdeněk - Kettnerová, Václava

Valence, tedy "počet a povaha míst (argumentů), které na sebe sloveso (-) váže" (Encyklopedický slovník češtiny, Karlík a kol., 2002), patří k jazykovým jevům, které vzbuzují zájem lingvistů, ale i odborníků zabývajících se automatickým zpracováním...

doporučená cena: 315 Kč


Valenční slovník českých sloves VALLEX

Lopatková, Markéta a kol.

Valenční slovník českých sloves vhodným způsobem zaplňuje sérii potřebných bohemistických publikací s dosahem teoretickým i aplikačním. Předkládají se v něm konsistentním způsobem zpracovaná valenční hesla 4586 českých sloves. Autoři vycházejí ze...

doporučená cena: 490 Kč