English

ROZŠÍŘENÉ VYHLEDÁVÁNÍ

Katalog Nakladatelství KAROLINUM

SEZNAM TITULŮ AUTORA > Tilinger, Pavel

Prognózování vývoje výkonnosti ve sportu

Tilinger, Pavel

V první části publikace, věnované předvídání sportovní výkonnosti, se autor orientuje na historické, teoretické a metodologické základy předvídání. Definuje základní pojmy a kategorie související s prognózováním. Druhá část zahrnuje šetření...

doporučená cena: 170 Kč


Sport osob s intelektovým postižením

Tilinger, Pavel - Lejčarová, Alena a kol.

Sport osob s intelektovým postižením
Pavel Tilinger, Alena Lejčarová a kolektiv
Práce vychází z teoretického vymezení pojmu intelektové postižení (IP). Přináší informace o historii a současnosti sportu IP, zmiňuje přehled úspěchů českých...

doporučená cena: 200 Kč


Detail knihy Odborné a pedagogické praxe ve sportu a tělesné výchově
E-KNIHA

Odborné a pedagogické praxe ve sportu a tělesné výchově

Tilinger, Pavel

Učební text je určen pro studenty studijního programu tělesná výchova a sport na FTVS UK. Obsahuje kompletní informace a pokyny ke všem typům odborných praxí v tělovýchově a pedagogických praxí ve školách, které studenti v průběhu studia musí...

doporučená cena: 90 Kč


Životní styl české mládeže

Rychtecký, Antonín - Tilinger, Pavel

Předkládaná monografie přináší odpovědi na otázky spojené se studiem životního stylu, pohybové aktivity a motorické výkonnosti české mládeže. Vyhodnocuje aktuální účast české mládeže (10–19 let) ve sportu a pohybové aktivitě (organizované i...

doporučená cena: 250 Kč


Detail knihy Životní styl české mládeže
E-KNIHA

Životní styl české mládeže

Rychtecký, Antonín - Tilinger, Pavel

Předkládaná monografie přináší odpovědi na otázky spojené se studiem životního stylu, pohybové aktivity a motorické výkonnosti české mládeže. Vyhodnocuje aktuální účast české mládeže (10–19 let) ve sportu a pohybové aktivitě (organizované i...

doporučená cena: 180 Kč