English

ROZŠÍŘENÉ VYHLEDÁVÁNÍ

PODROBNOSTI O EDICI:

 • EDICE
 • >
 • Česky, prosím

Česky, prosím

obálka

 • informace o edici
 • seznam titulů

 • Česky, prosím II

  Cvejnová, Jitka

  Další díl postupně vydávané série učebnic češtiny pro cizince vychází ze zásad Společného evropského referenčního rámce pro jazyky a obsahově splňuje požadavky na výuku k získání evropského certifi kátu CCE úrovně A2. Publikace dodržuje formu...

  vydáno: listopad  2017
  doporučená cena: 620 Kč


  Česky, prosím III

  Cvejnová, Jitka

  Další díl učebnice češtiny jako cizího jazyka navazující na předchozí dva díly A1 a A2 je určen zájemcům z řad dospívajících a dospělých, kteří potřebují ovládnout češtinu na úrovni B1. Jde o učebnici komunikativně zaměřenou, neužívající...

  vydáno: březen  2017
  doporučená cena: 640 Kč


  Česky, prosím Start

  Cvejnová, Jitka

  Vstupní díl k řadě učebnic Česky, prosím je určen jako doplňující materiál pro úvodní etapu výuky u studentů, u nichž lze předpokládat problémy s učením se českému jazyku. Je zaměřen na nácvik zvukové a písemné složky jazyka v pomalejším výukovém...

  vydáno: srpen  2011
  doporučená cena: 295 Kč