English

ROZŠÍŘENÉ VYHLEDÁVÁNÍ

Katalog Nakladatelství KAROLINUM

PODROBNOSTI O TITULU:

Mezinárodní religionistická studentská vědecká konference Kutná Hora 2012

Kaše, Vojtěch - Novotný, František - Oudová Holcátová, Barbara Kateřina - Vozár, Zdenko (ed.)

e-kniha,  1. vydání
vydáno:  červen 2014
ISBN 9788024621999 (PDF)

doporučená cena:  0 Kč

obálka
E-KNIHA
Publikace ke stažení ZDARMA ve formátu PDF.


Sborník obsahuje vybrané příspěvky ze studentské religionistické konference, která se konala roku 2012 v Kutné Hoře. Je tvořen studiemi Vojtěcha Kaše: Mluvící pes ve Skutcích Petrových a hypotéza o zapamatovatelnosti minimálně kontraintuitivních reprezentací, Františka Novotného: Ďáblovy agentky: Případová studie dílčího motivu v obrazu templářského antirituálu, Kateřiny Barbary Oudové Holcátové: Moc královny ze Sáby: Proměny obrazu královny ze Sáby od Bible po lidové vyprávěnky 19. století a Zdenka Vozára: Modality posadnutostného fenoménu. Smerom k metóde I.: Typológia. Každý příspěvek je opatřen cizojazyčným shrnutím, součástí je i zevrubný rejstřík.