English

ROZŠÍŘENÉ VYHLEDÁVÁNÍ

Katalog Nakladatelství KAROLINUM

PODROBNOSTI O TITULU:

A Horror and a Beauty: The World of Peter Ackroyd's London Novels

Chalupský, Petr

brožovaná,  302 str., 1. vydání
vydáno: březen 2016
ISBN 9788024631615
doporučená cena:  380 Kč

obálka

K dispozici také jako

E-KNIHA


Petr Chalupský přichází s cennou monografií o díle Petera Ackroyda, která na našem literárně vědném poli zatím zcela chybí. A to přestože Peter Ackroyd, se svými více než šedesáti knihami zahrnujícími poezii, eseje, romány, biografie, literárněvědné a historické studie, patří mezi nejplodnější současné britské spisovatele, pro nějž je psaní zároveň vášní a životní potřebou. Navzdory módní tendenci odmítání vlivu či spojitosti biografie autora s jeho dílem, Chalupský z této těsné spojitosti u Ackroyda vychází a v úvodu předkládá čtenáři koncízní přehled Ackroydova života a jeho názorů na psaní. V zásadě a zásadně jde o Ackroydův velmi osobní vztah k Londýnu, který je krajinou jeho imaginace. Ackroydovo dílo odráží heterogenní charakter metropole v různých oblastech jeho tvorby, při čemž všechny oblasti jeho zájmu, tj. biografie, historie, literární historie a román, se prolínají a doplňují. Chalupský vymezil svou studii románové tvorby Petera Ackroyda prostorem Londýna, což však jak obecně tak v Ackroydově pojetí představuje prostor obrovského rozsahu, který nelze uzavřít do devíti londýnských románů. Centrálním aspektem pojednání je Ackroydův chronotop - jeho koncept perpetuálního času, prolínání minulosti do přítomnosti a budoucnosti - zatímco místa a události na nich se často jakoby opakovaně odehrávající odráží méně známé, temné či subversní stránky Londýna. Chalupský zdůrazňuje a nepokrytě oceňuje Ackroydovo pojetí minulosti, v tomto případě minulosti města v románu, jako historických faktů doplněných a vyvážených 'spirituální pravdou'. Ackroydovy romány v pak v tomto směru oceňuje jako vynalézavé a inspirativní, a proto hodné pozornosti.
V závěru Chalupský zvýrazňuje rozpor, byť jaksi harmonický, mezi Ackroydovou koncepcí a tvorbou esenciálně stavějící na pluralitě, heterogenitě a kontinuitě prolínání časových rovin a úhlů pohledu a jeho odmítáním postmodernismu, zvláště pak v podání postmoderních kritických teorií. V souladu s Ackroydovým názorem, že takový přístup nejlépe zobrazuje londýnskou či anglickou senzibilitu a je vlastně stovky let starý, předkládá Chalupský obraz Londýna Ackroydových románů jako stále stejný vzorec permanence ve věčné kontinuitě. Zároveň obhajuje Ackroyda proti kritikům, kterým vadí Ackroydův patos, s nímž vykresluje své chápání anglické kulturní identity.
Monografii Petra Chalupského považuji za v každém směru obdivuhodnou a přínosnou literárně-vědnou studii hodnou vydání.

Z recenzního posudku: Prof. Mgr. Milada Franková, CSc, M.A.