English

ROZŠÍŘENÉ VYHLEDÁVÁNÍ

Katalog Nakladatelství KAROLINUM

PODROBNOSTI O TITULU:

Didactique de la phonétique et phonétique en didactique du FLE

[Didactics of phonetics and phonetics in teaching French as a foreign language]

Bořek-Dohalská, Marie - Suková Vychopňová, Kateřina

brožovaná,  136 str., 1. vydání
vydáno: březen 2016
ISBN 9788024632117
doporučená cena:  200 Kč

obálka

K dispozici také jako

E-KNIHA


Monografie obsahuje příspěvky, jež byly 30. dubna 2014 představeny u příležitosti kulatého stolu, který zorganizovala katedra francouzského jazyka a literatury Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy ve spolupráci s Francouzským institutem v Praze. Tvoří ji osm příspěvků. Philippe Martin, Tomáš Duběda a Jana Vlčková-Mejvaldová se zabývají suprasegmentální stránkou jazyka a problematikou jejího osvojení. Jean-Yves Dommergues, Élise Ryst et Erwan Pépiot popisují způsoby lingvistického zpracování informací studenty francouzštiny jakožto jazyka cizího. Enrica Galazzi věnuje svůj příspěvek otázce výslovnostního modelu v dnešní globalizované společnosti. Sylva Nováková se zabývá současným postavení fonetiky ve výuce francouzského jazyka, podobně jako Kateřina Suková Vychopňová, která se zaměřuje na typy fonetických cvičení v učebnicích francouzštiny. Příspěvek Michaely Mádlové nastiňuje využití médií ve výuce francouzského jazyka. Každá z osmi kapitol je důkazem toho, jak je současné vědecké bádání úzce spojeno s didaktickými problémy výuky francouzštiny jakožto cizího jazyka.