English

ROZŠÍŘENÉ VYHLEDÁVÁNÍ

Katalog Nakladatelství KAROLINUM

PODROBNOSTI O TITULU:

Ivan M. Havel

Wohlmuth Markupová, Jana

brožovaná,  208 str., 1. vydání
vydáno: září 2017
edice: Orální historie a soudobé dějiny
ISBN 9788024636160
doporučená cena:  270 Kč

obálka

K dispozici také jako

E-KNIHA


Poděkování
Předmluva

Havlovské preludium
"Duch rodiny"

Na rozhraní republik
Třetirepubliková léta na Havlově
Po Únoru

Dospívání v padesátých letech
Ve Skautu
Problémy se studiem
Samostudium
Na vojně
Vstup do širší společnosti za doprovodu bratra
Arsemid
Ptydepe

Léta šedesátá, léta studentská
Na ČVUT
Věci rodinné a osobní v ovzduší pražského jara
Berkeley

Léta sedmdesátá, léta vědecká
Semináře
První zkušenost s StB: kauza Matematik

Po Chartě 77
Svazek a. č. 844731 MV, krycí jméno Sáva
Po úmrtí profesora Patočky
Problémy v zaměstnání

Postchartovní intermezzo
Od vědy k filozofii (vědy)
Salón a Edice Expedice Dani Horákové

Nové cesty myšlení
Pondělky
Edice Expedice
Úvaha o neoficiální kultuře
Klíčový rok 1979

Mezi ÚTIA a Metou
Robotika, kniha plná paradoxů
Změněná pracovní schopnost

V Metě
Kauza Karavan
Seznámení se Zdeňkem Neubauerem
Dopisy od Ivana
Ne(snadno) dostupný svět filozofie

Výlety fyzické i metafyzické
Filozofická fikce aneb 6-6
Kampademie
Svatojánský výlet
Dialogy Sidonia a Sakateky
K povězeňským hrám Václava Havla

Osmdesátá léta z jiného úhlu pohledu
Partnerské a pracovní proměny
Trvající nátlak StB
Světlá stránka let osmdesátých: Hrobka a další
Spolupráce s bratrem

Sametová revoluce
V Občanském fóru

Závěrem
Ediční poznámka
Literatura
Přílohy