English

ROZŠÍŘENÉ VYHLEDÁVÁNÍ

Katalog Nakladatelství KAROLINUM

PODROBNOSTI O TITULU:

Jazyk a myšlení

[Language and thought]

Imaiová, Mucumi

Přeložil: Kanasugi, Petra
Doslov: Nebeská, Iva
brožovaná,  142 str., 1. vydání
vydáno: listopad 2017
edice: Lingvistika
ISBN 9788024636757
doporučená cena:  220 Kč

obálka

K dispozici také jako

E-KNIHA


Prostřednictvím jazyka se díváme na svět kolem nás a přemýšlíme. Znamená to tedy, že způsob chápání reality a myšlení jednoho národa, který hovoří svým rodným jazykem, se liší od chápání a myšlení lidí ostatních národností, kteří hovoří jazyky jinými? Autorka monografie Jazyk a myšlení na pozadí výsledků mnoha zajímavých experimentů (týkajících se například vyjádření pozice v prostoru v jazycích, které nemají slova jako před, za, vpravo, vlevo, vlivu osvojování si jazyka na myšlení dětí apod.) nabízí odpověď na tuto otázku z pohledu kognitivní psychologie.