English

ROZŠÍŘENÉ VYHLEDÁVÁNÍ

Katalog Nakladatelství KAROLINUM

PODROBNOSTI O TITULU:

Obsahový rozbor současné angličtiny

[A Functional Analysis of Present Day English]

Mathesius, Vilém

e-kniha,  1. vydání
vydáno:  listopad 2017
ISBN 9788024633206 (PDF)

doporučená cena:  180 Kč

obálka
E-KNIHA


K dispozici také jako

TIŠTĚNÁ KNIHA


  • anotace

Práce zakladatele naší anglistiky, významného českého jazykovědce a jedné z ústředních postav Pražského lingvistického kroužku Viléma Mathesia (1882-1945), vyšla poprvé roku 1961 péčí Josefa Vachka a stala se v pravém slova smyslu prací klasickou. Ani po více jak půlstoletí neztratila v řadě ohledů nic ze své ceny a její nové ediční zpřístupnění tak jistě ocení nejen studenti anglistiky, ale i zájemci o obecnou jazykovědu.