English

ROZŠÍŘENÉ VYHLEDÁVÁNÍ

Katalog Nakladatelství KAROLINUM

PODROBNOSTI O TITULU:

Moderní rétorika na univerzitě

[Modern rhetoric at the university]

Špačková, Alena

brožovaná,  192 str., 1. vydání
vydáno: prosinec 2017
ISBN 9788024637082
doporučená cena:  290 Kč

obálka

K dispozici také jako

E-KNIHA


  • anotace

Práce zdůvodňuje zařazení předmětu Moderní rétorika do osnov vysokých škol, osvětluje hlavní cíle a význam předmětu pro budoucí praxi absolventů, ozřejmuje pedagogická východiska vyučujícího a jeho metodiku, pojmenovává praktické potřeby studentů moderní rétoriky a předkládá relativně podrobný popis studijního plánu dvousemestrálního kurzu „Kultura mluveného projevu“ na Husitské teologické fakultě UK jako inspiraci pro studijní program srovnatelného charakteru určený studentům jiných fakult UK.