English

ROZŠÍŘENÉ VYHLEDÁVÁNÍ

Katalog Nakladatelství KAROLINUM

PODROBNOSTI O TITULU:

Budování národních organizací YMCA v Československu a Polsku

[The development of national YMCA organizations in Czechoslovakia and Poland]

Tlustý, Tomáš

e-kniha,  1. vydání
vydáno:  leden 2018
ISBN 9788024635682 (PDF)

doporučená cena:  260 Kč

obálka
E-KNIHA


K dispozici také jako

TIŠTĚNÁ KNIHA


Monografie se zabývá historií tělesné výchovy a sportu v organizaci YMCA v Československu a Polsku. Sleduje převážně časové období od konce první do počátku druhé světové války. Její autor se snaží na příkladech čtyř československých a čtyř polských místních sdružení ukázat obdobný vývoj obou národních hnutí. Monografie dále zachycuje vznik organizace YMCA a její šíření do světa a také stručně popisuje působení a činnost obou sledovaných národních organizací po skončení druhé světové války.