English

ROZŠÍŘENÉ VYHLEDÁVÁNÍ

Katalog Nakladatelství KAROLINUM

PODROBNOSTI O TITULU:

Sportovní genomika: genetické determinanty pohybové činnosti

[Sport genomics: genetic determinants of sports participation]

Petr, Miroslav

e-kniha,  1. vydání
vydáno:  leden 2018
ISBN 9788024637648 (PDF)

doporučená cena:  130 Kč

obálka
E-KNIHA


K dispozici také jako

TIŠTĚNÁ KNIHA


Tato monografie se zabývá problematikou sportovní genomiky a potenciálu využití tohoto progresivního oboru k poznávání genetické podmíněnosti sportovní výkonnosti. Jedná se o první ucelené pojednání o aktigenetice a sportovní genetice v českém jazyce. Čtenáři jsou seznámeni jak se základy genetiky a metodologií moderního výzkumu multifaktoriálních znaků souvisejících se znaky relevantními pro oblast sportu, tak se statistickými aspekty asociačních studií a problematikou interpretace výsledků. V hlavní části monografie pak autor podává detailní přehled aktuálních výsledků sportovní genetiky ve vztahu k polymorfismům více než 40 genů rozdělených do funkčních skupin.