English

ROZŠÍŘENÉ VYHLEDÁVÁNÍ

Katalog Nakladatelství KAROLINUM

PODROBNOSTI O TITULU:

Public Policy

Potůček, Martin et al.

e-kniha,  1. vydání
vydáno:  leden 2018
ISBN 9788024635705 (PDF)
ISBN 9788024640075 (epub)
ISBN 9788024640068 (mobi)

doporučená cena:  320 Kč

obálka
E-KNIHA


K dispozici také jako

TIŠTĚNÁ KNIHA


Publikace je určena především zahraničním studentům veřejné politiky. Představuje originální příspěvek k již publikovaným učebnicím veřejné politiky - jakožto mladé, leč rychle se rozvíjející mezioborové disciplíny. Čerpá z mnohaletých zkušeností autora z výzkumu i z výuky této disciplíny v České republice i v zahraničí. První část je teoretická, kapitoly jsou řazeny od nejobecnějších témat (vymezení klíčových pojmů, hodnotové základy oboru, soudobá podoba vládnutí) ke konkrétnějším charakteristikám aktérů, institucí a nástrojů veřejné politiky. Druhá část (zpracovaná spolu s Veronikou Rudolfovou) je věnována případovým studiím z oblasti reforem důchodového systému. Tyto případové studie jsou vhodně provázány s předchozí teoretickou částí a jsou tak pro čtenáře snadněji pochopitelné, právě tak jako možnosti uplatnění různých teorií ve výzkumné praxi. Kromě studentů je kniha určena i politikům, úředníkům, představitelům občanského a komerčního sektoru a dalším veřejně činným osobnostem se zájmem o rozhodování založeném na znalostech.