English

ROZŠÍŘENÉ VYHLEDÁVÁNÍ

Katalog Nakladatelství KAROLINUM

PODROBNOSTI O TITULU:

Člověk ve zdraví i v nemoci. Podpora zdraví a prevence nemocí ve stáří

[Man in Good and Poor Health. Health Support and Disease Prevention in Old Age]

Čeledová, Libuše - Čevela, Rostislav a kol.

e-kniha,  1. vydání
vydáno:  leden 2018
ISBN 9788024638294 (PDF)

doporučená cena:  290 Kč

obálka
E-KNIHA


K dispozici také jako

TIŠTĚNÁ KNIHA


  • anotace

Publikace je společným dílem téměř čtyř desítek autorů – zkušených lékařů. Přináší základní poznatky o prevenci a podpoře zdraví ve stáří, o zdravém způsobu života a psychologii stáří i důležité informace z oblasti sociálního zabezpečení.
Text je rozdělen do tří částí. Seznamuje čtenáře se základy fungování lidského těla, nejčastějšími onemocněními staršího věku s důrazem na prevenci a sociálními a demografickými tématy. Všechny kapitoly zohledňují současné vědecké poznatky a kladou důraz na prevenci a podporu zdraví ve stáří.
Kniha může být spolehlivým průvodcem pro všechny, kteří přistupují ke svému stárnutí aktivně a konstruktivně – rozvíjejí své zájmy, přijímají svůj věk a vyrovnávají se s potížemi vědomi si svých omezení, ale i možností.