English

ROZŠÍŘENÉ VYHLEDÁVÁNÍ

Katalog Nakladatelství KAROLINUM

PODROBNOSTI O TITULU:

Detecting and reducing corruption risk and fraud in the public sector

Ochrana, František - Půček, Milan Jan - Plaček, Michal

brožovaná,  138 str., 1. vydání
vydáno: únor 2018
ISBN 9788024635897
doporučená cena:  220 Kč

obálka

K dispozici také jako

E-KNIHA


Kniha nabízí nový pohled na zkoumání korupce a odhalování podvodů. Autoři ukazují na korupci jako komplexní sociální jev, který je možné zkoumat z různých interdisciplinárních pohledů. Těžiště zkoumání a hlavní přínos knihy spočívá v analýze faktorů detekujících korupční riziko a podvody s veřejnými zdroji. Autoři na bázi metody FMEA (Fault Mode and Effect Analysis) navrhují vlastní přístup, jak pracovat s korupčním rizikem ve veřejné správě. Vypracovávají algoritmy, které ukazují, jak odhalovat korupční riziko a podvody ve veřejné správě.