English

ROZŠÍŘENÉ VYHLEDÁVÁNÍ

Katalog Nakladatelství KAROLINUM

PODROBNOSTI O TITULU:

Les formulaires, actes du XIII congres international diplomatique (Paris, 2012)

Guyotjeannin, Olivier - Morelle, Laurent - Scalfati, Silio P. - Bláhová, Marie (eds.)

brožovaná,  394 str., 1. vydání
vydáno: duben 2018
ISBN 9788024638317
doporučená cena:  450 Kč

obálkaKniha obsahuje dvacet pět příspěvků, které byly předneseny na 13. Mezinárodním diplomatickém kongresu v Paříži 3.–4. září 2012, organizovaném Mezinárodní komisí pro diplomatiku s podporou École nationale de chartes, École pratique des hautes études a francouzských archivů. Příspěvky uvedené v knize mapují užívání a funkci formulářů v různých oblastech Evropy od Portugalska až po Rusko, v různém prostředí od panovnických a biskupských kanceláří přes veřejné notáře až po soukromé listiny, od raného středověku do 17. století. Umožňují komparaci obsahu, formy i využití formulářů v jednotlivých zemích, institucích a kulturních prostředích. Zároveň ukazují, že formuláře jsou významnými historickými prameny, které podávají informace nejen o úřední praxi, ale především odrážejí myšlenkový svět doby, jsou dokladem propagandy a ideologie panovnických a šlechtických dvorů.