English

ROZŠÍŘENÉ VYHLEDÁVÁNÍ

Katalog Nakladatelství KAROLINUM

PODROBNOSTI O TITULU:

Obecná patologická fyziologie

Nečas, Emanuel a kol.

brožovaná,  380 str., 3. vydání
vydáno: srpen 2009
ISBN 9788024616889
doporučená cena:  285 Kč

obálka1 ÚVOD
1.1 Definice patologické fyziologie
1.2 Cíle patologické fyziologie ve výuce lékařství
1.3 Stručná historie oboru a zdroje poznatků v patofyziologii
1.4 Nemoc versus zdraví
1.5 Symptom (příznak nemoci) a patologický syndrom versus nemoc
1.6 Definice nemoci
1.7 Členění patologické fyziologie
1.8 Závěrem
2 ETIOLOGIE A PATOGENEZE NEMOCI NA ORGÁNOVÉ, TKÁŇOVÉ, BUNĚČNÉ A MOLEKULÁRNÍ ÚROVNI
2.1 Příklady demonstrující úrovně poznání etiologie a patogeneze nemocí
3 FYZIOLOGICKÁ REGULACE ZA PATOLOGICKÝCH STAVŮ
3.1 Teorie regulace
3.2 Příklady patofyziologicky významných funkčních závislostí
3.3 Funkční rezerva - kompenzace a dekompenzace patologického stavu - funkční nedostatečnost a selhání
3.4 Význam času a biologických rytmů (chronobiologie) v patogeneze nemocí
4 GENETICKY PODMÍNĚNĚ NEMOCI
4.1 Základní pojmy genetiky
4.2 Podstata a vlastnosti genově podmíněných nemocí
4.3 Genové manipulace
5 ZEVNÍ FAKTORY VZNIKU A ROZVOJE NEMOCI. PATOGENNÍ PODNĚTY
5.1 Faktory fyzikální povahy
5.2 Vliv chemických látek
5.3 Biologické patogenní podněty
6 BUŇKA A BUNĚČNÉ INTERAKCE V PATOGENEZE TKÁŇOVÉHO POŠKOZENÍ
6.1 Strukturní a funkční integnta buňky
6.2 Mechanismy komunikace bunčk s okolím
6.3 Poškozeni buňky a smrt buňky
6.4 Náhrada zaniklých bunčk. Hyperplazie. Regenerační schopnost tkání
7 HOJENI RÁNY
7.1 Druhy tkáňového poškození
7.2 Schopnost regenerace (restitutio ad integrum)
7.3 Reparace tkáňového poškození
7.4 Patologicky průběh hojeni rány
8 ZÁNÉT JAKO OBRANNÝ A AUTOAGRESIVNl FENOMÉN
8.1 Úvod
8.2 Definice zánětu
8.3 Systémy realizující zánětovou odpověď
8.4 Lokální zánětová odpověď, akutní a chronický zánět
8.5 Celotělová zánětová odpověď
8.6 Multiorgánová dysfunkce při systémovém zánětu
8.7 Horečka
9 PATOFYZIOLOGIE NÁDOROVÉHO BUJENÍ
9.1 Etiologie nádorového bujení
9.2 Mechanismy nádorové transformace buňky
9.3 Vznik klonu nádorově transformovaných buněk
9.4 Interakce nádoru s organismem hostitele
9.5 Příčiny smrti při nádorových onemocněních
10 PORUCHY FUNKCE IMUNITNÍHO SYSTÉMU
10.1 Immunitní systém organismu, jeho složky, regulace a funkce
10.2 Nedostatečná činnost imunitního systému - irminodefidence
10.3 Nadměrná reakce imunitního systému. Hyperreaktivita. Alergie
10.4 Aktivita imunitního systému namířená proti složkám vlastního organismu. Autoimunitní nemoci
10.5 Transplantační imunita
11 STRES
11.1 Charakteristika stresu
11.2 Regulační mechanismy, neurohumorální stresové osy
11.3 Metabolické a kardiovaskulární změny při stresu
11.4 Všeobecný adaptační syndrom a jeho fáze
11.5 Biologický účel stresu a adaptačního syndromu
11.6 Psychoemotivní stres
11.7 Patologické důsledky stresu, stres a somatické poruchy
12 HYPOXIE ORGANISMU. PORUCHY V TRANSPORTU KYSLÍKU
12.1 Zásoby kyslíku v organismu
12.2 Význam kyslíku pro organismus
12.3 Kritická tenze kyslíku. Tkáňová hypoxie
12.4 Tkáňová tenze kyslíku
12.5 Difuzni kapacita mikrocirkulace pro kyslík (DO2) a význam interkapilární vzdálenosti pro tkáňovou tenzi kyslíku
12.6 Kyslíkový transportní mechanismus
12.7 Klasifikace stavů hypoxie
12.8 Kompenzační reakce při stavech hypoxie
12.9 Klinické příznaky hypoxie
12.10 Reakce buněk na hypoxii a jejich poškození hypoxii
12.11 Patofyziologické základy kyslíkové terapie
13 PORUCHY VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ
13.1 Poruchy objemové a osmotické rovnováhy
13.2 Poruchy iontové rovnováhy
13.3 Poruchy acidobazické rovnováhy
14 PATOFYZIOLOGICKY VÝZNAMNÉ PORUCHY METABOLISMU
14.1 Úvod
14.2 Regulace metabolických dějů
14.3 Zdroje energie v organismu za normálních a patologických stavů
14.4 Poruchy výživy a jejich důsledky
14.5 Poruchy regulace příjmu potravy a tčlesné hmotností
14.6 Poruchy metabolismu sacharidů
14.7 Poruchy metabolismu lipidů
14.8 Poruchy metabolismu bílkovin a aminokyselin
14.9 Poruchy metabolismu purinů a pyrimidinů
14.10 Poruchy metabolismu hemu
14.11 Poruchy metabolismu vitamínů a jejich důsledky
14.12 Poruchy metabolismu mikronutrientů a stopových prvků a jejich důsledky
14.13 Poruchy trávení a vstřebávání potravy
14.14 Vliv chorobných procesů na metabolismus
14.15 Metabolismus v důležitých věkových obdobích
14.16 Plazmatické bílkoviny v hodnocení metabolického stavu
14.17 Metabolismus volných (kyslíkových) radikálů, oxidatívní stres
15 VÝVOJ ORGANISMU A JEHO PORUCHY
15. l Poruchy vývoje plodu
15.2 Poruchy růstu
15.3 Puberta
15.4 Klimakterium
15.5 Stárnutí a stáří
15.6 Smrt organismu
Seznam použitých zkratek a jednotek
Rejstřík