English

ROZŠÍŘENÉ VYHLEDÁVÁNÍ

Katalog Nakladatelství KAROLINUM

PODROBNOSTI O TITULU:

Srdeční selhání

[Heart failure]

Málek, Filip - Málek, Ivan

e-kniha,  2. vydání
vydáno:  září 2018
ISBN 9788024638416 (PDF)

doporučená cena:  100 Kč

obálka
E-KNIHA


K dispozici také jako

TIŠTĚNÁ KNIHA


  • anotace

Učebnice Srdeční selhání podává ucelený souhrn epidemiologie, etiologie, diagnostiky a léčby akutního a chronického srdečního selhání. Jejím cílem je mimo jiné upozornit na špatnou prognózu pacientů, nutnost včasné diagnózy a zahájení terapie. Učebnice zahrnuje také současný pohled na organizaci péče o pacienty se srdečním selháním a podává ucelený pohled na aktuální problematiku paliativní péče.
Současné druhé vydání je doplněno o nové poznatky především z oblasti patofyziologie a farmakoterapie. Podává informace o moderních metodách přístrojové a chirurgické léčby.
Kniha je určena nejen pro studenty se zájmem o obor vnitřního lékařství a kardiologie. Při stoupajícím výskytu srdečního selhání v populaci je pravděpodobné, že s pacientem se srdečním selháním se během své praxe setkají nejen kardiologové, internisté nebo praktičtí lékaři, ale i lékaři dalších odborností.