English

ROZŠÍŘENÉ VYHLEDÁVÁNÍ

Katalog Nakladatelství KAROLINUM

PODROBNOSTI O TITULU:

Statuta et Acta rectorum Universitatis Carolinae Pragensis

Šmahel, František - Silagi, Gabriel

vázaná,  1. vydání
vydáno: leden 2019
ISBN 9788024640242
doporučená cena:  540 Kč

obálka

K dispozici také jako

E-KNIHA


Edice nejstarších statut pražské univerzity zahrnující také další související texty je mimořádně šťastnou volbou pro začátek nové ediční řady zpřístupňující prameny ke starším dějinám pražské univerzity. Konstatuji to i s představou plánovaných dalších svazků, jejichž editoři jsou v mnohem výhodnější situaci. Mají za úkol zpřístupnit zcela konkrétní úřední knihy, zatímco v případě edice připravené Františkem Šmahelem a Gabrielem Silagim bylo nutné sáhnout po celé řadě pramenů a jejich různých variant, aby potenciálním uživatelům zpřístupnili zásadní normy upravující vnitřní život pražského vysokého učení a jeho jednotlivých součástí. Edici by ovšem nebylo možné připravit, kdyby jí nepředcházel dlouholetý badatelský zájem a publikování několika přípravných studií. Tím byla řada problémů již dříve představena odborné veřejnosti a zpřístupněna široké mezinárodní diskusi.
Je dobře, že editoři nezůstali pouze u středověkého písemného materiálu a dovedli svou edici až na počátek 17. století, kdy byla nedlouho po reformě utrakvistická univerzita ve své stávající podobě zrušena a nahrazena jiným - co do vyznání i struktury - modelem raně novověkého vysokého učení. Kromě toho, že to vyžadovaly souvislosti (se staršími statuty se během zamýšlených reforem v 16. a 17. století nadále pracovalo), tedy bylo možné do knihy zahrnout i relativně rozsáhlá akta rektorů, zpřístupněná dosud jen v zastaralé a špatně dostupné edici z první poloviny 19. století.
Řazení jednotlivých pramenů za sebou je přehledné a logické. Začíná se těmi, jež zahrnovaly celou univerzitu, následují statuta jednotlivých fakult a kolejí, na něž navazují další související texty a přílohy. V edici samotné i v úvodu jsou přitom prameny sledovány v širokém středoevropském kontextu, zejména ve vztahu k univerzitám ve Vídni a v Lipsku, s nimiž byla Praha v mnohých vazbách, proto i tamní písemnosti mohou ledacos osvětlit. To je i případ statut lipské univerzity editovaných v příloze. Edici předchází úvod a uzavírají ji podrobné rejstříky, které uživateli mimořádně usnadní orientaci v knize a její praktické použití.
(...)
Laťka ediční řady je tak hned na počátku nastavena hodně vysoko. Rukopis velmi rád doporučuji k vydání.

Z recenzního posudku: PhDr. Marek Ďurčanský, Ph.D.