English

ROZŠÍŘENÉ VYHLEDÁVÁNÍ

Katalog Nakladatelství KAROLINUM

PODROBNOSTI O TITULU:

Česko-maďarské ob(z)ory: Kapitoly z dějin česko-maďarských univerzitních vztahů

[Czech-Hungarian horizons: Chapters from the history of Czech-Hungarian university relations.]

Januška, Jiří (ed.)

e-kniha,  1. vydání
vydáno:  leden 2019
ISBN 9788024633862 (PDF)

doporučená cena:  330 Kč

obálka
E-KNIHA


K dispozici také jako

TIŠTĚNÁ KNIHA


Kolektivní monografie pod edičním vedením Jiřího Janušky představuje na velké ploše a v širokém záběru některé oblasti a aspekty česko-maďarských univerzitních vztahů. Podává kompletní přehled dějin výuky maďarštiny a maďarské literatury na českých univerzitách a přináší jak komentovaný souhrn dosavadních poznatků, tak i nové informace o nejvýznamnějších osobnostech dějin české hungaristiky a jejich stopě v české vědě. Vše doplňují přetisky řady původních textů z oboru i několik historických dokumentů, vzpomínky pamětníků a dokumentační obrazová příloha. Kniha současně předkládá českému čtenáři i podrobný pohled na historii výuky bohemistiky na univerzitách v Maďarsku a věnuje se rovněž otázce historické přítomnosti maďarských (uherských) studentů na českých vysokých školách. Stranou pozornosti nezůstávají ani souvislosti česko-maďarských vztahů neuniverzitních.