English

ROZŠÍŘENÉ VYHLEDÁVÁNÍ

Katalog Nakladatelství KAROLINUM

PODROBNOSTI O TITULU:

Jevištní tvar jako jedna z možných metod výuky češtiny pro cizince

[Theatrical Creation as a Method for Teaching Czech for Foreigners]

Boccou Kestřánková, Marie

brožovaná,  276 str., 1. vydání
vydáno: únor 2019
ISBN 9788024632834
doporučená cena:  310 Kč

obálkaMonografie Jevištní tvar jako jedna z možných metod výuky češtiny pro cizince je prací lingvodidaktickou, vztahující se k vyučování češtiny jako cizího jazyka. Dala by se zařadit mezi metodické studie, jde o práci zaměřenou na doložení efektivnosti metody jevištního tvaru v jazykovém vyučování. Publikace je dělena do pěti kapitol, z nichž první tři jsou teoretické (stanovují se v nich cíle práce, formulují se výzkumná očekávání a hypotézy, metoda jevištního tvaru je zasazena do historického kontextu a do kontextu vybraných metod jazykového vyučování) a následující dvě kapitoly mají povahu výzkumnou (na výzkumných sondách se v nich ověřuje efektivnost dané metody).