English

ROZŠÍŘENÉ VYHLEDÁVÁNÍ

Katalog Nakladatelství KAROLINUM

PODROBNOSTI O TITULU:

Kvalita fyzikálního vzdělávání v rukou učitele

[The quality physics education in physics in the hands of the teacher]

Žák, Vojtěch

e-kniha,  1. vydání
vydáno:  leden 2019
ISBN 9788024641454 (PDF)

doporučená cena:  150 Kč

obálka
E-KNIHA


K dispozici také jako

TIŠTĚNÁ KNIHA


  • anotace

Kniha čtenáře seznamuje se základními metodologickými problémy kvality výuky fyziky na všech vzdělávacích stupních. Opírá se o výsledky výzkumů, které využívají nástroj ZAKVAF založený na pozorování výuky. Vojtěch Žák zohledňuje praxi začínajících i zkušených učitelů a zachycuje i pohled studentů. Zaměřuje se mimo jiné na fyzikální neadekvátnosti, které se objevují v českých, ale i zahraničních učebnicích, a nabízí konkrétní návrhy, jak se s nimi ve výuce vypořádat. Publikaci doplňuje přehled vybraných zdrojů podporujících kvalitu fyzikálního vzdělávání. Je určena zejména didaktikům, ale také učitelům fyziky na všech stupních a vůbec poprvé poskytuje podstatnou odbornou reflexi této oblasti.