English

ROZŠÍŘENÉ VYHLEDÁVÁNÍ

Katalog Nakladatelství KAROLINUM

PODROBNOSTI O TITULU:

Cestovní ruch pod dohledem třetí říše

[Tourism overseen by the Third Reich.]

Jakubec, Ivan - Štemberk, Jan

e-kniha,  1. vydání
vydáno:  únor 2019
ISBN 9788024641706 (PDF)

doporučená cena:  270 Kč

obálka
E-KNIHA


K dispozici také jako

TIŠTĚNÁ KNIHA


Úvod
Bibliograficko-metodologická poznámka

Politika cestovního ruchu
Organizace cestovního ruchu v českém pohraničí
Organizace cestovního ruchu v protektorátu
Ústřední svaz pro cizinecký ruch
Hospodářské skupiny
Cizinecké svazy
Radost ze života
Ostatní instituce
Slovensko

Předpoklady účasti na cestovním ruchu
Volný čas
Židovské obyvatelstvo
Administrativní limity cestování za hranice
Právně-legislativní rovina
Devizové prostředky
Uzavřené oblasti
Pohraniční pásma
Vojenské oblasti
Brdy
Ochrana přírody a krajiny
Omezování cestovního ruchu

Ubytovací a stravovací služby

Doprava
Železniční doprava
Silniční doprava
Hromadná doprava
Individuální doprava
Jízdní kola
Ostatní doprava
Cestovní kanceláře
Čedok

Domácí cestovní ruch
Organizované rekreační pobyty
Rekreace dětí a mládeže
Heydrichův dovolenkový odkaz
Turistika
Organizační struktura
Tramping a camping
Letní byty
Lázně

Zahraniční cestovní ruch
Výjezdový cestovní ruch
Říše
Slovensko
Ostatní státy
Příjezdový cestovní ruch
Organizované pobyty dětí a mládeže
Letní tábory pro děti krajanů
Pobyty dětí a mládeže z říše
Propagace protektorátu v říši a zahraničí
Vějička budoucnosti cestovního ruchu v protektorátu v rámci říše

Závěr
Seznam zkratek
Prameny a literatura
Seznam vyobrazení
Summary
Rejstřík