English

ROZŠÍŘENÉ VYHLEDÁVÁNÍ

Katalog Nakladatelství KAROLINUM

PODROBNOSTI O TITULU:

Valenční slovník českých sloves

[Valency Dictionary of Czech Verbs]

Lopatková, Markéta - Žabokrtský, Zdeněk - Kettnerová, Václava

brožovaná,  382 str., 1. vydání
vydáno: březen 2008
ISBN 9788024614670
doporučená cena:  315 Kč

obálkaValence, tedy "počet a povaha míst (argumentů), které na sebe sloveso (-) váže" (Encyklopedický slovník češtiny, Karlík a kol., 2002), patří k jazykovým jevům, které vzbuzují zájem lingvistů, ale i odborníků zabývajících se automatickým zpracováním přirozených jazyků. Dobrá znalost valence je nezbytná pro každého, kdo pracuje s jazykem - pro učitele, redaktory, novináře, studenty. Valence zároveň hraje klíčovou roli při mnoha úlohách automatického zpracování přirozeného jazyka, jakými jsou např. strojový překlad či vyhledávání informací. Valenční slovník českých sloves VALLEX poskytuje informace o valenční struktuře českých sloves v jejich jednotlivých významech, které charakterizuje pomocí glos a příkladů. Pro jednotlivá valenční doplnění uvádí jejich možná morfematická vyjádření. Tyto základní údaje jsou doplněny o některé další charakteristiky, jako je možnost recipročního užití či syntakticko-sémantická třída slovesa.