English

ROZŠÍŘENÉ VYHLEDÁVÁNÍ

Katalog Nakladatelství KAROLINUM

PODROBNOSTI O TITULU:

Elektřina a magnetismus

[Electricity and Magnetism]

Sedlák, Bedřich - Štoll, Ivan

vázaná,  600 str., 2. vydání
vydáno: prosinec 2012
ISBN 9788024621982
doporučená cena:  440 Kč

obálkaMonografie Elektřina a magnetismus je základní vysokoškolskou učebnicí pro fyzikálně a přírodovědně zaměřené obory. Jádro publikace tvoří kapitoly 1 až 5, které pojednávají o elektrostatice, silovém působení mezi pohybujícími se náboji, stacionárním poli, kvazistacionárním poli a o poli elektromagnetickém. Kapitoly 6 až 8 pak mají rozšiřující charakter. V Dodatku 1 autoři přehledně shrnují všechny potřebné matematické poznatky o vektorech, v Dodatku 2 objasňují souvislosti mezi různými soustavami užívanými v elektromagnetismu. Výklad je veden velmi důkladně, jednotlivé poznatky a souvislost mezi nimi jsou pečlivě objasňovány a završeny formulací Maxvellových rovnic. Součástí výkladu je také řada podrobně vyřešených příkladů. Kniha svým obsahem překračuje látku základního kurzu fyziky a může sloužit jako most k přednáškám o teorii elektromagnetického pole.

Errata ke stažení najdete na stránkách Nakladatelství Karolinum, www.cupress.cuni.cz