English

ROZŠÍŘENÉ VYHLEDÁVÁNÍ

Katalog Nakladatelství KAROLINUM

PODROBNOSTI O TITULU:

Biomedicínská informatika V.

Zvárová, Jana

brožovaná,  344 str., 1. vydání
vydáno: prosinec 2012
ISBN 9788024621500
doporučená cena:  355 Kč

obálka  • anotace

Monografie dává ucelený přehled o současných technologiích aplikovaných v oblasti molekulární bioinformatiky a slouží k lepší orientaci ve statistických metodách v klinickém a bioinformatickém výzkumu nejen pro mladé a začínající vědce, ale i pro jednooborově zaměřené specialisty. Může pomoci vysokoškolským učitelům lékařských a přírodovědeckých fakult v pregraduálním, postgraduálním i celoživotním vzdělávání, výzkumným pracovníkům v biomedicínských oborech, lékařům a dalším zdravotnickým pracovníkům.