English

ROZŠÍŘENÉ VYHLEDÁVÁNÍ

SEZNAM RECENZÍ Z TISKU


Štěpánek, Pavel: Kapitoly z dějin česko-španělských kulturních styků a vztahů , český časopis historický, č. 1/2019, str. 208–210
Štěpánek, Pavel: Kapitoly z dějin česko-španělských kulturních styků a vztahů , český časopis historický, č. 1/2019, str. 208–210
Marin, Olivier: Geneze pražského reformního hnutí, 1360-1419 , www.stavitele-katedral.cz
Marin, Olivier: Geneze pražského reformního hnutí, 1360-1419 , Dějiny a současnost, duben 2018, str. 46
Marin, Olivier: Geneze pražského reformního hnutí, 1360-1419 , český časopis historický, č. 1/2019, str. 216–217
Marin, Olivier: Geneze pražského reformního hnutí, 1360-1419 , český časopis historický, č. 1/2019, str. 216–217
Tomášek, Michal: Právní systémy Dálného východu II
Tomášek, Michal: Právní systémy Dálného východu II
Kostićová, Zuzana Marie: Náboženství Mayů
Kostićová, Zuzana Marie: Náboženství Mayů
Jurčak, Alexej: Bylo to na věčné časy, dokud to neskončilo
Jurčak, Alexej: Bylo to na věčné časy, dokud to neskončilo
Potůček, Martin: České důchody
Potůček, Martin: České důchody
Potůček, Martin: České důchody
Potůček, Martin: České důchody
Potůček, Martin: České důchody
Potůček, Martin: České důchody
Potůček, Martin: České důchody
Petříček, Miroslav: Filosofie en noir
Petříček, Miroslav: Filosofie en noir , SALON, Právo, 4.6.2018
Petříček, Miroslav: Filosofie en noir
Petříček, Miroslav: Filosofie en noir , SALON, Právo, 4.6.2018
Petříček, Miroslav: Filosofie en noir
Petříček, Miroslav: Filosofie en noir
Petříček, Miroslav: Filosofie en noir , SALON, Právo, 4.6.2018
Assmannová, Aleida: Prostory vzpomínání
Masaryk, Tomáš G.: Národ a dějiny jako sociologický problém
Masaryk, Tomáš G.: Národ a dějiny jako sociologický problém
Masaryk, Tomáš G.: Národ a dějiny jako sociologický problém
Masaryk, Tomáš G.: Národ a dějiny jako sociologický problém
Masaryk, Tomáš G.: Národ a dějiny jako sociologický problém
Lenderová, Milena a kol.: Z dějin české každodennosti. Život v 19. století , 18. 11. 2018, www.iliteratura.cz
Lenderová, Milena a kol.: Z dějin české každodennosti. Život v 19. století , 18. 11. 2018, www.iliteratura.cz
Lenderová, Milena a kol.: Z dějin české každodennosti. Život v 19. století , 18. 11. 2018, www.iliteratura.cz
Kropáček, Luboš: Na cestě k porozumění Orientu a Africe
Kropáček, Luboš: Na cestě k porozumění Orientu a Africe
Shapiro, Ian: Morální základy politiky
Shapiro, Ian: Morální základy politiky
Spurný, Matěj: Most do budoucnosti , aktualne.cz, 29.3.2017
Spurný, Matěj: Most do budoucnosti , Střed 2/2016, str. 154-8
Spurný, Matěj: Most do budoucnosti
Spurný, Matěj: Most do budoucnosti
Spurný, Matěj: Most do budoucnosti , Respekt č. 38, 19.-25. září 2016, str. 46
Spurný, Matěj: Most do budoucnosti , Dějiny a současnost, č. 7/2016, str. 48-51
Spurný, Matěj: Most do budoucnosti
Spurný, Matěj: Most do budoucnosti , www.ceskybratr.cz
Pospíšil, Ctirad V.: Zápolení o pravdu, naději a lidskou důstojnost , www.iLiteratura.cz, 31. 3. 2017
Pospíšil, Ctirad V.: Zápolení o pravdu, naději a lidskou důstojnost , www.iLiteratura.cz, 31. 3. 2017
Ryšková, Mireia: Pavel z Tarsu a jeho svět , Dějiny a soušasnost 10/2015, str. 45
Ryšková, Mireia: Pavel z Tarsu a jeho svět , Dějiny a soušasnost 10/2015, str. 45
Le Goff, Jacques: O hranicích dějinných období , Dějiny a současnost, 10-2015, str. 49
Le Goff, Jacques: O hranicích dějinných období , Dějiny a současnost, 10-2015, str. 49
Sandel, Michael: Spravedlnost: Co je správné dělat
Sandel, Michael: Spravedlnost: Co je správné dělat , Respekt 17, ročník XXVII, 25.4.2016, str. 47-50
Sandel, Michael: Spravedlnost: Co je správné dělat
Sandel, Michael: Spravedlnost: Co je správné dělat , Respekt 17, ročník XXVII, 25.4.2016, str. 47-50
Ponting, Clive: Zelené dějiny světa
Ponting, Clive: Zelené dějiny světa
Ponting, Clive: Zelené dějiny světa
Ponting, Clive: Zelené dějiny světa
Deuze, Mark: Media life
Deuze, Mark: Media life
Marin, Olivier: Geneze pražského reformního hnutí, 1360-1419 , www.stavitele-katedral.cz
Ponting, Clive: Zelené dějiny světa
Ponting, Clive: Zelené dějiny světa
Quinn, Justin: Poezie ve dvojím ohni
Ponting, Clive: Zelené dějiny světa
Quinn, Justin: Poezie ve dvojím ohni
Binková, Simona - Křížová, Markéta a kol.: Ir más allá… , český časopis historický (The Czech Historical Review), č. 2 2018, ročník 116, str. 594
Binková, Simona - Křížová, Markéta a kol.: Ir más allá…
Binková, Simona - Křížová, Markéta a kol.: Ir más allá…
Opatrný, Josef (ed.): Proyectos políticos y culturales en las realidades caribeňas de los siglos XIX y XX , český časopis historický (The Czech Historical Review), č. 2 2018, ročník 116, str. 600
Opatrný, Josef (ed.): Proyectos políticos y culturales en las realidades caribeňas de los siglos XIX y XX , český časopis historický (The Czech Historical Review), č. 2 2018, ročník 116, str. 600
Binková, Simona - Křížová, Markéta a kol.: Ir más allá… , český časopis historický (The Czech Historical Review), č. 2 2018, ročník 116, str. 594
Bečvářová, Martina: Matematika na Německé univerzitě v Praze v letech 1882-1945 , český časopis historický (The Czech Historical Review), č. 2 2018, ročník 116, str. 609-610
Bečvářová, Martina: Matematika na Německé univerzitě v Praze v letech 1882-1945 , český časopis historický (The Czech Historical Review), č. 2 2018, ročník 116, str. 609-610
Bečvářová, Martina: Matematika na Německé univerzitě v Praze v letech 1882-1945 , Práce z dějin Akademie věd č. 1/2017, str. 115-117
Šmahel, František: Nahlédnutí do středověku , český časopis historický (The Czech Historical Review), č. 2 2018, ročník 116, str. 538-542
Křížová, Markéta - Brenišínová, Monika: Dějiny umění Latinské Ameriky
Reynek, Bohuslav: The Well at Morning
Pick, Jiří Robert: Society for the Prevention of Cruelty to Animals
Pick, Jiří Robert: Society for the Prevention of Cruelty to Animals
Pick, Jiří Robert: Society for the Prevention of Cruelty to Animals
Pick, Jiří Robert: Society for the Prevention of Cruelty to Animals
Ponting, Clive: Zelené dějiny světa
Petříček, Miroslav: Filosofie en noir , SALON, Právo, 4.6.2018
Pick, Jiří Robert: Society for the Prevention of Cruelty to Animals
Pick, Jiří Robert: Society for the Prevention of Cruelty to Animals
Pick, Jiří Robert: Society for the Prevention of Cruelty to Animals
Pick, Jiří Robert: Society for the Prevention of Cruelty to Animals
Macek, Petr - Biegel, Richard - Bachtík, Jakub (eds.): Barokní architektura v Čechách , český časopis historický, č. 1/2018, str. 224-8
Hnilica, Jiří: Fenomén Dijon. Století českých maturit ve Francii. , český časopis historický, č. 1/2018, str. 246-250
Hnilica, Jiří: Fenomén Dijon. Století českých maturit ve Francii. , český časopis historický, č. 1/2018, str. 246-250
Havlíček, Tomáš a kol.: Atlas náboženství Česka , časopis DINGIR, č. 1/2018, str. 35-6
Nekula, Marek: Franz Kafka and his Prague Contexts
Nekula, Marek: Franz Kafka and his Prague Contexts
Nekula, Marek: Franz Kafka and his Prague Contexts , Česká literatura 1-2018, str. 118-121
Nekula, Marek: Franz Kafka and his Prague Contexts , Česká literatura 1-2018, str. 118-121
Nekula, Marek: Franz Kafka and his Prague Contexts
Nekula, Marek: Franz Kafka and his Prague Contexts
Nekula, Marek: Franz Kafka and his Prague Contexts , Česká literatura 1-2018, str. 118-121
Nekula, Marek: Franz Kafka and his Prague Contexts
Nekula, Marek: Franz Kafka and his Prague Contexts
Nekula, Marek: Franz Kafka and his Prague Contexts , Česká literatura 1-2018, str. 118-121
Marin, Olivier: Geneze pražského reformního hnutí, 1360-1419 , Dějiny a současnost, duben 2018, str. 46
Toman, Jindřich: Angažovaná čítanka Romana Jakobsona , Dějiny a současnost, duben 2018, str. 48
Toman, Jindřich: Angažovaná čítanka Romana Jakobsona , Dějiny a současnost, duben 2018, str. 48
Mongin, Olivier: Urbánní situace , ERA21, č. 01/2018, str. 11
Mongin, Olivier: Urbánní situace , ERA21, č. 01/2018, str. 11
Opatrný, Josef (ed.): Las relaciones entre Europa Oriental y América Latina 1945-1989 , Český časopis historický 02/2017, str. 617
Opatrný, Josef (ed.): Las relaciones entre Europa Oriental y América Latina 1945-1989 , Český časopis historický 02/2017, str. 617
Kuklík, Jan a kol.: Jak odškodnit holocaust? , Český časopis historický 02-2017, str. 615-617
Kuklík, Jan a kol.: Jak odškodnit holocaust? , Český časopis historický 02-2017, str. 615-617
Křížová, Markéta: Reyes, emprendedores, misioneros , Český časopis historický 03/2017, str. 866
Dadejík, Ondřej - Lomová, Olga - Zuska, Vlastimil (eds.): Ťing-Ťie: Poznámky k písním ze světa lidí , Český časopis historický 03-2017, str. 868
Dadejík, Ondřej - Dadejík, Ondřej - Lomová, Olga - Lomová, Olga - Zuska, Vlastimil (eds.) - Zuska, Vlastimil (eds.): Ťing-Ťie: Poznámky k písním ze světa lidí , Český časopis historický 03-2017, str. 868
Budský, Dominik: Mikuláš Puchník , Český časopis historický 02-2017, str. 596
Budský, Dominik: Mikuláš Puchník , Český časopis historický 02-2017, str. 596
Čeňková, Jana (ed.): Válečné dětství a mládí (1939–1945) v literatuře a publicistice , Česká literatura, č. 2/2017, str. 333
Čeňková, Jana (ed.): Válečné dětství a mládí (1939–1945) v literatuře a publicistice
Čeňková, Jana (ed.): Válečné dětství a mládí (1939–1945) v literatuře a publicistice
Nekula, Marek: Franz Kafka and his Prague Contexts
Spurný, Matěj: Most do budoucnosti , www.ceskybratr.cz
Spurný, Matěj: Most do budoucnosti , Střed 2/2016, str. 154-8
Spurný, Matěj: Most do budoucnosti
Spurný, Matěj: Most do budoucnosti
Spurný, Matěj: Most do budoucnosti
Spurný, Matěj: Most do budoucnosti
Spurný, Matěj: Most do budoucnosti , Dějiny a současnost, č. 7/2016, str. 48-51
Spurný, Matěj: Most do budoucnosti , Respekt č. 38, 19.-25. září 2016, str. 46
Spurný, Matěj: Most do budoucnosti , aktualne.cz, 29.3.2017
Shapiro, Ian: Morální základy politiky
Shapiro, Ian: Morální základy politiky
Ženka, Josef (ed.): Alois Richard Nykl  , Dějiny a současnost, únor 2018, str. 48
Ženka, Josef (ed.): Alois Richard Nykl  , Dějiny a současnost, únor 2018, str. 48
Šmahel, František: Nahlédnutí do středověku , Dějiny a současnost 1/2018, str. 54
Benešová, Michala - Rusin Dybalska, Renata - Zakopalová, Lucie a kol.: Fenomén: Polská literární reportáž , protimluv, Revue pro kulturu, 1/2/2017, str. 126-127
Benešová, Michala - Rusin Dybalska, Renata - Zakopalová, Lucie a kol.: Fenomén: Polská literární reportáž , protimluv, Revue pro kulturu, 1/2/2017, str. 126-127
Butlerová, Judith: Závažná těla , protimluv, Revue pro kulturu, 4/2017, str. 77-78
Butlerová, Judith: Závažná těla , protimluv, Revue pro kulturu, 4/2017, str. 77-78
Šír, Jan a kol.: Ruská agrese proti Ukrajině , Reflex
Šír, Jan a kol.: Ruská agrese proti Ukrajině , Reflex
Reynek, Bohuslav: The Well at Morning
Červenková, Denisa: Katolický pohled na náboženskou pluralitu
Červenková, Denisa: Katolický pohled na náboženskou pluralitu
Červenková, Denisa: Katolický pohled na náboženskou pluralitu
Červenková, Denisa: Katolický pohled na náboženskou pluralitu
Maroszová, Jana (ed.): Vera mundi lumina
Maroszová, Jana (ed.): Vera mundi lumina
Reynek, Bohuslav: The Well at Morning
Reynek, Bohuslav: The Well at Morning
Bečvářová, Martina: Matematika na Německé univerzitě v Praze v letech 1882-1945 , Práce z dějin Akademie věd č. 1/2017, str. 115-117
Matoušek, Roman - Osman, Robert (eds.): Prostor(y) geografie , Informace ČGS 2015/2, str. 47-50
Matoušek, Roman - Osman, Robert (eds.): Prostor(y) geografie , Informace ČGS 2015/2, str. 47-50
Soukup, Martin: Terénní výzkum v sociální a kulturní antropologii , Informace ČGS 2015/2, str. 39-42
Dvořák, Dominik - Starý, Karel - Urbánek, Petr: Škola v globální době  , Informace ČGS 35/1 (2016), str. 55-57
Dvořák, Dominik - Starý, Karel - Urbánek, Petr: Škola v globální době  , Informace ČGS 35/1 (2016), str. 55-57
Sekyrková, Milada: Minerva 1890–1936
Sekyrková, Milada: Minerva 1890-1936
Tomášek, Michal: Právní systémy Dálného východu I
Tomášek, Michal: Právní systémy Dálného východu I
Černý, Karel (ed.): Nad Evropou půlměsíc
Šmahel, František: Nahlédnutí do středověku
Králová, Kateřina - Kubátová, Hana (eds.): Návraty , český časopis historický 2/2017, str. 574-579
Norval, Aletta J.: Averzivní demokracie
Griffin, Roger: Modernismus a fašismus
Griffin, Roger: Modernismus a fašismus
Griffin, Roger: Modernismus a fašismus
Macek, Petr - Biegel, Richard - Bachtík, Jakub (eds.): Barokní architektura v Čechách , Zprávy památkové péče, roč. 77, č. 1–2/2017, str. 157–9
Fučíková, Eliška: Praha renesanční
Drbohlav, Dušan (ed.): Ukrajinská pracovní migrace v Česku
Drbohlav, Dušan (ed.): Ukrajinská pracovní migrace v Česku
Bercovitch, Sacvan: Rituály souhlasu
Mitchell, W.J.T.: Teorie obrazu
Šmahel, František: Nahlédnutí do středověku
Čeňková, Jana (ed.): Válečné dětství a mládí (1939–1945) v literatuře a publicistice , Česká literatura, č. 2/2017, str. 333
Pospíšil, Ctirad V.: Zápolení o pravdu, naději a lidskou důstojnost , www.iLiteratura.cz, 31. 3. 2017
Pospíšil, Ctirad V.: Zápolení o pravdu, naději a lidskou důstojnost , www.iLiteratura.cz, 31. 3. 2017
Durych, Jaroslav: God's Rainbow
Durych, Jaroslav: God's Rainbow
Durych, Jaroslav: God's Rainbow
Durych, Jaroslav: God's Rainbow
Spurný, Matěj: Most do budoucnosti , aktualne.cz, 29.3.2017
Spurný, Matěj: Most do budoucnosti , Střed 2/2016, str. 154-8
Griffin, Roger: Modernismus a fašismus , Střed 2/2016, str. 127-132
Jindra, Zdeněk - Jakubec, Ivan a kol.: Hospodářský vzestup českých zemí od poloviny 18. století do konce monarchie
Jindra, Zdeněk - Jakubec, Ivan a kol.: Hospodářský vzestup českých zemí od poloviny 18. století do konce monarchie
Nekula, Marek: Smrt a zmrtvýchvstání národa
Nekula, Marek: Smrt a zmrtvýchvstání národa
Petráň, Josef: Filozofové dělají revoluci , Lidové noviny 25.2.2017
Petráň, Josef: Filozofové dělají revoluci , Lidové noviny 25.2.2017
Honcoopová, Helena - Mostow, Joshua - Yasuhara, Makoto (eds.): Kniha vějířů , Literární noviny 3/2017, příloha biblio, str. 6
Spurný, Matěj: Most do budoucnosti , www.ceskybratr.cz
Šmahel, František: Alma mater Pragensis , ČRo Vltava
Šmahel, František: Alma mater Pragensis , ZRG GA 134 (2017), p. 505-508
Šmahel, František: Alma mater Pragensis , ZRG GA 134 (2017), p. 505-508
Pospíšilová, Marie: Facebooková (ne)závislost
Lenderová, Milena: K hříchu i k modlitbě
Lenderová, Milena: K hříchu i k modlitbě , Lidové noviny 17.12.2016, příloha Relax, str. III/3
Lenderová, Milena: K hříchu i k modlitbě
Moretti, Franco: Grafy, mapy, stromy , Host 9/2015, str. 94
Blaho, Peter - Skřejpek, Michal - Vaňková, Jarmila - Žytek, Jakub: Digesta seu Pandectae / Digesta neboli Pandekty , Ius antiquum 34 (2), 2016, s. 211
Lenderová, Milena: K hříchu i k modlitbě , Lidové noviny 17.12.2016, příloha Relax, str. III/3
Kuťáková, Eva: Laudabile Carmen , iliteratura.cz, 15. 12. 2016
Kuťáková, Eva: Laudabile Carmen , iliteratura.cz, 15. 12. 2016
de Figueiredo, Ivo: Henrik Ibsen. Člověk a maska , H7O, 7. 6. 2016
de Figueiredo, Ivo: Henrik Ibsen. Člověk a maska
de Figueiredo, Ivo: Henrik Ibsen. Člověk a maska , tvar, č. 20/2016, str. 22
Honcoopová, Helena - Mostow, Joshua - Yasuhara, Makoto (eds.): A Book of Fans , host, č. 9, listopad 2016, str. 85
Crapanzano, Vincent: Tuhami
Crapanzano, Vincent: Tuhami
Baborovská, Sandra a kol.: Neklidná figura , art 10/2016, str. 65
Blaho, Peter - Skřejpek, Michal - Vaňková, Jarmila - Žytek, Jakub: Digesta seu Pandectae / Digesta neboli Pandekty , Lidové noviny, 3.10.2016, str. 15
Nešpor, Zdeněk R. - Vojtíšek, Zdeněk: Encyklopedie menších křesťanských církví v České republice , Dingir, č. 3/2016, str. 103-4
Nešpor, Zdeněk R. - Vojtíšek, Zdeněk: Encyklopedie menších křesťanských církví v České republice , Dingir, č. 3/2016, str. 103-4
Kubů, Eduard - Šouša, Jiří: T. G. Masaryk a jeho c.k. protivníci , tvar 14/2016, str. 18
Kubů, Eduard - Šouša, Jiří: T. G. Masaryk a jeho c.k. protivníci , tvar 14/2016, str. 18
Spurný, Matěj: Most do budoucnosti , Dějiny a současnost, č. 7/2016, str. 48-51
Spurný, Matěj: Most do budoucnosti , Respekt č. 38, 19.-25. září 2016, str. 46
Spurný, Matěj: Most do budoucnosti
Wittlich, Petr: Bohumil Kafka. Příběh sochaře (1878-1942). , časopis Umění / Art, č. 2/2016, str. 193-5
Matějček, Zdeněk: Psychologické eseje z konce kariéry
Matějček, Zdeněk: Psychologické eseje z konce kariéry
Matějček, Zdeněk: Psychologické eseje z konce kariéry
Matějček, Zdeněk: Psychologické eseje z konce kariéry
Matějček, Zdeněk: Psychologické eseje z konce kariéry
Matějček, Zdeněk: Psychologické eseje z konce kariéry
Matějček, Zdeněk: Psychologické eseje z konce kariéry
Matějček, Zdeněk: Psychologické eseje z konce kariéry
Matějček, Zdeněk: Psychologické eseje z konce kariéry
Tomášek, Michal: Právní systémy Dálného východu I
Vlček, Emanuel - Bartoníček, Jan (ed.)- Royt, Jan (ed.): Physical and personality traits of Charles IV, Holy Roman Emperor and King of Bohemia
Vlček, Emanuel - Bartoníček, Jan (ed.)- Royt, Jan (ed.): Physical and personality traits of Charles IV, Holy Roman Emperor and King of Bohemia
Doležel, Lubomír: Heterocosmica II. Fikční světy postmoderní české prózy , Tvar, 10/2015, str. 23
Doležel, Lubomír: Heterocosmica II. Fikční světy postmoderní české prózy , Česká literatura 3/2016, str. 430-440
Doležel, Lubomír: Heterocosmica II. Fikční světy postmoderní české prózy , Česká literatura 3/2016, str. 430-440
Tomášek, Michal: Právní systémy Dálného východu I , Lidové noviny, 25.7.2016, příloha Právo a justice, str. 5
Bourdieu, Pierre: Co se chce říct mluvením , aluze.cz, 1-2/2016
Nagy, Ladislav: Palimpsesty, heterotopie a krajiny
Nagy, Ladislav: Palimpsesty, heterotopie a krajiny
Šiktanc, Karel: Hora Zlodějka
Blaho, Peter - Skřejpek, Michal - Vaňková, Jarmila - Žytek, Jakub: Digesta seu Pandectae / Digesta neboli Pandekty , Revue církevního práva, 64/ 2/16, str. 123-5
Blaho, Peter - Skřejpek, Michal - Vaňková, Jarmila - Žytek, Jakub: Digesta seu Pandectae / Digesta neboli Pandekty , Revue církevního práva, 64/ 2/16, str. 123-5
Tomášek, Michal: Právní systémy Dálného východu I , Revue církevního práva, 64/ 2/16, str. 121-2
Šmahel, František: Alma mater Pragensis , ČRo Vltava
Goldman, Wendy Z.: Vytváření nepřítele. , Dějiny a současnost 4/2016, str. 47
Goldman, Wendy Z.: Vytváření nepřítele.
Goldman, Wendy Z.: Vytváření nepřítele.
Spurný, Matěj: Most do budoucnosti
Deuze, Mark: Media life
Deuze, Mark: Media life
Hák, Tomáš a kol.: Metabolismus společnosti
Fárek, Martin: Indie očima Evropanů: Orientalistika, teologie a konceptualizace náboženství , časopis Dingir, 1/2016, březen, str. 36
Fárek, Martin: Indie očima Evropanů: Orientalistika, teologie a konceptualizace náboženství , časopis Dingir, 1/2016, březen, str. 36
Fárek, Martin: Indie očima Evropanů: Orientalistika, teologie a konceptualizace náboženství , časopis Dingir, 1/2016, březen, str. 34
Fárek, Martin: Indie očima Evropanů: Orientalistika, teologie a konceptualizace náboženství , časopis Dingir, 1/2016, březen, str. 34
Šípová, Pavlína: Apologia mimorum od Chorikia z Gazy. Obrana herců ve jménu Dionýsa.
Maslowski, Nicolas - Šubrt, Jiří a kol.: Kolektivní paměť. K teoretickým otázkám
Maslowski, Nicolas - Šubrt, Jiří a kol.: Kolektivní paměť. K teoretickým otázkám
Šípová, Pavlína: Apologia mimorum od Chorikia z Gazy. Obrana herců ve jménu Dionýsa.
Sandel, Michael: Spravedlnost: Co je správné dělat
Sandel, Michael: Spravedlnost: Co je správné dělat , Respekt 17, ročník XXVII, 25.4.2016, str. 47-50
Sandel, Michael: Spravedlnost: Co je správné dělat , Respekt 17, ročník XXVII, 25.4.2016, str. 47-50
Chomsky, Noam: Disident Západu
Goldman, Wendy Z.: Vytváření nepřítele. , Dějiny a současnost 4/2016, str. 47
Nekula, Marek: Franz Kafka and his Prague Contexts
Macek, Petr - Biegel, Richard - Bachtík, Jakub (eds.): Barokní architektura v Čechách , Dějiny a současnost 2/2016, str. 49
Frouz, Jan - Moldan, Bedřich: Příležitosti a výzvy environmentálního výzkumu , časopis Živa, č. 1/2016, str. XV
Frouz, Jan - Moldan, Bedřich: Příležitosti a výzvy environmentálního výzkumu , časopis Živa, č. 1/2016, str. XV
Hašek, Jaroslav: Behind the Lines , rubrika Czech Books, Český rozhlas, 15.9.2012
Hašek, Jaroslav: Behind the Lines
Hašek, Jaroslav: Behind the Lines , rubrika Czech Books, Český rozhlas, 15.9.2012
Hašek, Jaroslav: Behind the Lines
Hašek, Jaroslav: Behind the Lines
Hašek, Jaroslav: Behind the Lines , rubrika Czech Books, Český rozhlas, 15.9.2012
Hašek, Jaroslav: Behind the Lines , rubrika Czech Books, Český rozhlas, 15.9.2012
Hašek, Jaroslav: Behind the Lines
Šmahel, František: The Parisian Summit, 1377–78
Soukup, Václav: Prehistorie rodu Homo
Soukup, Václav: Prehistorie rodu Homo , iLiteratura.cz, 31.8.2015
de Figueiredo, Ivo: Henrik Ibsen. Člověk a maska , Divadelní noviny, www.divadelni-noviny.cz, 14. Září, 2015
Chomsky, Noam: Disident Západu , MEZINÁRODNÍ VZTAHY 3/2015, str. 77-80
de Figueiredo, Ivo: Henrik Ibsen. Člověk a maska , LIDOVÉ NOVINY, Sobota 16. května 2015, ORIENTACE, str. 25
Iblová, Michaela: Česká filharmonie pod tlakem stalinské kulturní politiky v padesátých letech , Pagina Historiae 23/2015, č. 1, str. 400-410
Iblová, Michaela: Česká filharmonie pod tlakem stalinské kulturní politiky v padesátých letech , Pagina Historiae 23/2015, č. 1, str. 400-410
Štolleová, Barbora - Štolleová, Barbora: Pod kuratelou Německé říše , časopis Střed/Centre (Masarykův ústav a AV ČR), 1/2015, str. 203-4
Štolleová, Barbora - Štolleová, Barbora: Pod kuratelou Německé říše , Paginae Historiae 23/2015, č. 1, str. 396-9
Macek, Petr - Biegel, Richard - Bachtík, Jakub (eds.): Barokní architektura v Čechách , deník Kroměříž, 10.7.2015, str. 8
Macek, Petr - Biegel, Richard - Bachtík, Jakub (eds.): Barokní architektura v Čechách , deník Jičínsko, 25.7.2015, str. 8
Macek, Petr - Biegel, Richard - Bachtík, Jakub (eds.): Barokní architektura v Čechách , Archiweb.cz, 02.06.15 20:00
Macek, Petr - Biegel, Richard - Bachtík, Jakub (eds.): Barokní architektura v Čechách , Týden.cz, 10.07.2015 06:01
Butlerová, Judith: Rámce války: Za které životy netruchlíme? , Mezinárodní vztahy č. 4/2015, str. 67-71
Černý, Karel (ed.): Nad Evropou půlměsíc , časopis Dingr, č. 4/2015, ročník 18, str. 142
Soukup, Václav: Prehistorie rodu Homo , Právo 11.1.2016
Moretti, Franco: Grafy, mapy, stromy
Moretti, Franco: Grafy, mapy, stromy , Dějiny a současnost, 10-2015, str. 47
Le Goff, Jacques: O hranicích dějinných období , Dějiny a současnost, 10-2015, str. 49
Le Goff, Jacques: O hranicích dějinných období , Dějiny a současnost, 10-2015, str. 49
Ryšková, Mireia: Pavel z Tarsu a jeho svět , Dějiny a soušasnost 10/2015, str. 45
Ryšková, Mireia: Pavel z Tarsu a jeho svět , Dějiny a soušasnost 10/2015, str. 45
Morganová, Pavlína: Czech Action Art... , časopis Umění/Art, č. 5/2015, str. 417-420
Balcarová, Jitka: "Jeden za všechny, všichni za jednoho!" , časopis Střed/Centre (Masarykův ústav a AV ČR), 1/2015, str. 157-164
Ducháček, Milan - Ducháček, Milan: Václav Chaloupecký , časopis Střed/Centre (Masarykův ústav a AV ČR), 1/2015, str. 174-182
Balcarová, Jitka: "Jeden za všechny, všichni za jednoho!" , časopis Střed/Centre (Masarykův ústav a AV ČR), 1/2015, str. 157-164
Mejsnar, Jiří A.: The Evolution Myth
Mejsnar, Jiří A.: The Evolution Myth
Mejsnar, Jiří A.: The Evolution Myth
Mejsnar, Jiří A.: The Evolution Myth
Mejsnar, Jiří A.: The Evolution Myth
Mejsnar, Jiří A.: The Evolution Myth
Mejsnar, Jiří A.: The Evolution Myth
Oliverius, Jaroslav: Moderní literatury arabského Východu
Oliverius, Jaroslav: Moderní literatury arabského Východu
Hosák, Ladislav - Hrdlička, Michal - Libiger, Jan a kol.: Psychiatrie a pedopsychiatrie
Hosák, Ladislav - Hrdlička, Michal - Libiger, Jan a kol.: Psychiatrie a pedopsychiatrie
Sandel, Michael: Spravedlnost: Co je správné dělat
Soukup, Václav: Prehistorie rodu Homo
Macek, Petr - Biegel, Richard - Bachtík, Jakub (eds.): Barokní architektura v Čechách
Chromá, Marta: Právní překlad v teorii a praxi: nový občanský zákoník
Klégr, Aleš - Key, Petra - Hronková, Norah: Česko-anglický slovník spojení: podstatné jméno a sloveso , The ATA Chronicle, January 2015, vol. XLIV, Nr. 1, 34-35 p.
Moretti, Franco: Grafy, mapy, stromy
Chromá, Marta: Právní překlad v teorii a praxi: nový občanský zákoník
Hamplová, Dana: Náboženství v české společnosti na prahu 3. tísiciletí , časopis DINGIR, 1/2015, str. 29
Hamplová, Dana: Náboženství v české společnosti na prahu 3. tísiciletí , časopis Respekt, č. 14/2014, str. 59
Hamplová, Dana: Náboženství v české společnosti na prahu 3. tísiciletí , časopis DINGIR, 1/2015, str. 29
Royt, Jan: Mistr Třeboňského oltáře , časopis Umění/Art, 6/LXII/2014, str. 567-9
Reiman, Michal - Kolenovská, Daniela - Litera, Bohuslav - Svoboda, Karel: Zrod velmoci , časopis ĎAS, str. 51
Reiman, Michal - Litera, Bohuslav - Svoboda, Karel - Kolenovská, Daniela: Zrod velmoci , časopis ĎAS, str. 51
Doležel, Lubomír: Heterocosmica II. Fikční světy postmoderní české prózy , Tvar, 10/2015, str. 23
Švec, Štefan: Česky psané časopisy pro děti (1850–1989) , Dějiny a současnost, 4-2015, str. 48
Švec, Štefan: Česky psané časopisy pro děti (1850–1989) , Dějiny a současnost, 4-2015, str. 48
Mücke, Pavel: Místa paměti druhé světové války , Soudobé dějiny 4/2014, str. 705-6
Mücke, Pavel: Místa paměti druhé světové války , Soudobé dějiny 4/2014, str. 705-6
Procházka, Martin - Pilný, Ondřej: Prague English Studies and the Transformation of Philologies , The European English Messenger Volume 23.1 - Summer 2014, 74-77 p.
Procházka, Martin - Pilný, Ondřej: Prague English Studies and the Transformation of Philologies , The European English Messenger Volume 23.1 - Summer 2014, 74-77 p.
Hrabal, Bohumil: Rambling On
Hrabal, Bohumil: Rambling On
Hrabal, Bohumil: Rambling On
Hrabal, Bohumil: Rambling On
Chaline, Olivier: Bílá hora , Jičínský deník
Chaline, Olivier: Bílá hora , Jičínský deník
Michal, Karel: Everyday Spooks (Bubáci pro všední den) , Kosmas, Vol. 22, 2, Spring 2009, pp.98-102
Michal, Karel: Everyday Spooks (Bubáci pro všední den) , CONTEXT, Review of Contemporary Fiction, University of Illinois, Dalkey Archive Press, pp.244-45
Michal, Karel: Everyday Spooks (Bubáci pro všední den) , Kosmas, Vol. 22, 2, Spring 2009, pp.98-102
Michal, Karel: Everyday Spooks (Bubáci pro všední den) , CONTEXT, Review of Contemporary Fiction, University of Illinois, Dalkey Archive Press, pp.244-45
Hrabal, Bohumil: Pirouettes on a Postage Stamp
Hrabal, Bohumil: Pirouettes on a Postage Stamp
Hrabal, Bohumil: Pirouettes on a Postage Stamp
Hrabal, Bohumil: Pirouettes on a Postage Stamp
Vančura, Vladislav: Summer of Caprice , Dnes, 20.06.2006, str. 06
Vančura, Vladislav: Summer of Caprice
Vančura, Vladislav: Summer of Caprice , Hospodářské noviny, kutura, 9.8.2006, str. 12
Vančura, Vladislav: Summer of Caprice
Vančura, Vladislav: Summer of Caprice , Hospodářské noviny, kutura, 9.8.2006, str. 12
Vančura, Vladislav: Summer of Caprice , Dnes, 20.06.2006, str. 06
Starobinski, Jean: Tři figury posedlosti , Institut pro studium literatury, www.ipsl.cz
Bartoš, Aleš - Bakalář, Bohumil - Čech, Pavel - Švanda, Jan - Praško, Jan: Diagnostika poruch vědomí v klinické praxi
Bartoš, Aleš - Bakalář, Bohumil - Čech, Pavel - Švanda, Jan - Praško, Jan: Diagnostika poruch vědomí v klinické praxi
Braniš, Martin: Atmosféra a klima. Aktuální otázky znečištění ovzduší , časopis Vesmír č. 89, září 2010, str. 573
Mejsnar, Jiří A.: The Evolution Myth
Chomsky, Noam: Disident Západu , Lidové noviny 11.6.2014, str. 10
Biegel, Richard: Mezi barokem a klasicismem , časopis Umění 2 Art, č. LXII, 2014 str. 187-190
Biegel, Richard: Mezi barokem a klasicismem , časopis Umění 2 Art, č. LXII, 2014 str. 187-190
Soukup, Martin: Antropologie a Melanésie , časopis Český lid, č. 101, 2014/2
Šubrt, Jiří a kol.: Soudobá sociologie III. Diagnózy soudobých společností , www.iliteratura.cz, knihy - recenze > knihy: Česká republika 30.11. 2008
Procházka, Martin - Pilný, Ondřej: Prague English Studies and the Transformation of Philologies , The European English Messenger Volume 23.1 - Summer 2014, 74-77 p.
Chaline, Olivier: Bílá hora , Jičínský deník
Chomsky, Noam: Disident Západu , LN, 21.6.2014, příloha Orientace, str. VI-VII
Kaplan, Karel: Rada vzájemné hospodářské pomoci a Československo 1957 - 1967 , Lidové noviny, 18. 09. 2004, Archiv LN
Kaplan, Karel: Rada vzájemné hospodářské pomoci a Československo 1957 - 1967 , Pražský web pro studebou válku, Vol. 1, No. 3, prosinec 2002
Horčička, Václav: Rakousko-uherská politika vůči sovětskému Rusku v letech 1917-1918 , Kuděj 1/2006, str. 107
Čábelová, Lenka: Radiojournal: rozhlasové vysílání v Čechách a na Moravě v letech 1923-1939
Rákosník, Jakub: Odvrácená tvář meziválečné prosperity. Nezaměstnanost v Československu v letech 1918-1938 , Dějiny a současnost, ročník XXXI, číslo 8/2009, str. 45
Rákosník, Jakub: Odvrácená tvář meziválečné prosperity. Nezaměstnanost v Československu v letech 1918-1938 , Český časopis historický, číslo 2/2010, ročník 108/2010, str. 350-351
Lane, Harlan: Pod maskou benevolence. Zneschopňování neslyšící komunity , Magazín informačního centra o hluchotě "Info Zpravodaj", č. 2, řočník 22, léto 2014, str. 27
Hlaváček, Ivan: Höfe - Residenzen - Itinerare , 6-2013, str. 610-611
Hnilica, Jiří: Francouzský institut v Praze 1920-1951. , Práce z dějin Akademie věd (2010, roč. 2, č. 2, s. 183-184)
Chomsky, Noam: Disident Západu , Lidové noviny, 3. června 2014, str. 5
Chomsky, Noam: Disident Západu , Lidové noviny, 3. června 2014, str. 1+5
Dejmek, Jindřich: Edvard Beneš. Politická biografie českého demokrata II , Kuděj, časopis pro kulturní dějiny, č. 1-2/2008, str. 114-115
Dejmek, Jindřich: Edvard Beneš, Politická biografie českého demokrata, Část první Revolucionář a diplomat (1884-1935) , DĚJINY A SOUČASNOST 2/2007
Dejmek, Jindřich: Edvard Beneš, Politická biografie českého demokrata, Část první Revolucionář a diplomat (1884-1935) , Český časopis historický, č. 2/2008, ročník 106/2008, str. 403-8
Dejmek, Jindřich: Edvard Beneš, Politická biografie českého demokrata, Část první Revolucionář a diplomat (1884-1935) , Kuděj, časopis pro kulturní dějiny, č. 1-2/2008, str. 114-115
Dejmek, Jindřich: Edvard Beneš, Politická biografie českého demokrata, Část první Revolucionář a diplomat (1884-1935) , Lidové noviny , 10. února 2007
Bednařík, Petr: Arizace české kinematografie
Hamplová, Dana: Náboženství v české společnosti na prahu 3. tísiciletí , časopis Respekt, č. 14/2014, str. 59
Michal, Karel: Everyday Spooks (Bubáci pro všední den) , Kosmas, Vol. 22, 2, Spring 2009, pp.98-102
Michal, Karel: Everyday Spooks (Bubáci pro všední den) , CONTEXT, Review of Contemporary Fiction, University of Illinois, Dalkey Archive Press, pp.244-45
Vančura, Vladislav: Summer of Caprice , Hospodářské noviny, kutura, 9.8.2006, str. 12
Vančura, Vladislav: Summer of Caprice , Dnes, 20.06.2006, str. 06
Vančura, Vladislav: Summer of Caprice
Hrabal, Bohumil: Pirouettes on a Postage Stamp
Hrabal, Bohumil: Pirouettes on a Postage Stamp
Daneš, František: Kultura a struktura českého jazyka , www.tyden.cz, 16.01.2010
Červenka, Miroslav: Kapitoly o českém verši , Česká literatura 55, 2007, č. 3, s. 408-412
Červenka, Miroslav: Kapitoly o českém verši , Lidové noviny, příloha Orientace, 2. června 2007
Červenka, Miroslav: Kapitoly o českém verši , A2 kulturní týdeník 24/2007
Červenka, Miroslav: Kapitoly o českém verši , Dnes, 21.04.2007, str. 08
Červenka, Miroslav: Kapitoly o českém verši , Česká literatura 55, 2007, č. 3, s. 408-412
Červenka, Miroslav: Kapitoly o českém verši , Slovo a smysl č. 7/2007, ročník 4
Pelán, Jiří: Kapitoly z francouzské, italské a české literatury , Dnes, 20.10.2007, str. 24
Pelán, Jiří: Kapitoly z francouzské, italské a české literatury , A2 kulturní týdeník, 29/2007
Jankovič, Milan: Cesty za smyslem literárního díla , Kulturní týdeník A2, č. 20/2006
Vágnerová, Marie - Csémy, Ladislav - Marek, Jakub: Bezdomovectví jako alternativní existence mladých lidí , Lidové noviny, příloha Orientace, 25.1.2014, str. 30
Marek, Jakub - Vágnerová, Marie - Csémy, Ladislav: Bezdomovectví jako alternativní existence mladých lidí , Lidové noviny, příloha Orientace, 25.1.2014, str. 30
Lane, Harlan: Pod maskou benevolence. Zneschopňování neslyšící komunity
Funda, Otakar A.: Ježíš a mýtus o Kristu
Funda, Otakar A.: Ježíš a mýtus o Kristu , A2 kulturní týdeník, 27/2007
Funda, Otakar A.: Ježíš a mýtus o Kristu , Dějiny a současnost, č. 07/2008
Funda, Otakar A.: Ježíš a mýtus o Kristu , Filosofický časopis ročník 56 2008/3, str. 451-3
Burke, Peter: Společnost a vědění II. Od Encyklopedie k Wikipedii , Literární noviny 15. 8. 2013
Moravcová, Dagmar: Výmarská republika , Český časopis historický, č. 1/2007, str. 226-7
Kabele, Jiří: Z kapitalismu do socialismu a zpět , Kuděj 2006/2, str. 96
Durman, Karel: Popely ještě žhavé. I. - Válka a nukleární mír , Kuděj 1/2006, str. 109
Durman, Karel: Popely ještě žhavé. I. - Válka a nukleární mír , Právo, 16. 9. 2004
Durman, Karel: Popely ještě žhavé. I. - Válka a nukleární mír , Lidové noviny, příloha Orientace, 19. 02. 2005
Durman, Karel: Popely ještě žhavé. I. - Válka a nukleární mír , Dějiny a současnost 1/2005, str. 44
Durman, Karel: Popely ještě žhavé. I. - Válka a nukleární mír
Durman, Karel: Popely ještě žhavé. I. - Válka a nukleární mír , Ústav pro soudobé dějiny AV ČR
Durman, Karel: Popely ještě žhavé. I. - Válka a nukleární mír , ročenka Semináře nejnovějších dějin, Ústav světových dějin FF UK, 2004, str. 379-380
Durman, Karel: Popely ještě žhavé. I. - Válka a nukleární mír , Ministerstvo zahraničních věcí ČR
Durman, Karel: Popely ještě žhavé. I. - Válka a nukleární mír , Právně-historické studie č. 38
Durman, Karel: Popely ještě žhavé. II. - Konce dobrodružství
Durman, Karel: Popely ještě žhavé. II. - Konce dobrodružství , www.e15.cz, 11.8.2009
Durman, Karel: Popely ještě žhavé. II. - Konce dobrodružství , KUDĚJ, ČASOPIS PRO KULTURNÍ DĚJINY, 1/2009
Durman, Karel: Popely ještě žhavé. II. - Konce dobrodružství , www.e15.cz, 11.8.2009
Durman, Karel: Popely ještě žhavé. II. - Konce dobrodružství , KUDĚJ, ČASOPIS PRO KULTURNÍ DĚJINY, 1/2009
Durman, Karel: Popely ještě žhavé. II. - Konce dobrodružství
Kejř, Jiří: Jan Hus známý i neznámý (Resumé knihy, která nebude napsána) , Deutsches Archiv für Erforschung des Mittelalters Bd. 66,1, str. 306-7
Kejř, Jiří: Jan Hus známý i neznámý (Resumé knihy, která nebude napsána) , Studia Mediaevalia Bohemica, 1/2009, č. 2, str. 336-337
Kejř, Jiří: Jan Hus známý i neznámý (Resumé knihy, která nebude napsána) , Listy filologické (Folia Filologica), 134/2011/3-4, str. 415-16
Kejř, Jiří: Jan Hus známý i neznámý (Resumé knihy, která nebude napsána) , Dějiny a současnost, ročník XXXI, číslo 7/2009, str. 46-7
Kuklík, Jan: Do poslední pence , magazín Hospodářských novin Víkend, 16/07, str. 31
Kuklík, Jan: Do poslední pence , Soudobé dějiny 4/2007,
Lomová, Olga: S’-ma Čchien: Kniha vrchních písařů , iDnes.cz
Reynek, Bohuslav - Šerých, Jiří - Med, Jaroslav: Korespondence , Hospodářské noviny, 21.-23.12.2012. str. 11
Reynek, Bohuslav - Šerých, Jiří - Med, Jaroslav: Korespondence , Lidové noviny, Sobota 22. prosince 2012
Reynek, Bohuslav - Šerých, Jiří - Med, Jaroslav: Korespondence , Respekt č. 10, 4.-10. březen 2013, str. 56
Reynek, Bohuslav - Šerých, Jiří - Med, Jaroslav: Korespondence , Víkend
Kalivodová, Eva: Browningová nebo Klášterský? Krásnohorská nebo Byron? , časopis Česká literatura, 1/2012, str. 107-111
Reynek, Bohuslav - Šerých, Jiří - Med, Jaroslav: Korespondence , iLiteratura.cz, 23.1.2013
Christov, Petr - Pšenička, Martin - Sarkissian, Alena: České drama dnes
Kindlmann, Pavel a kol.: Lesy Šumavy, lýkožrout a ochrana přírody
Teplý, Petr - Ander, Jan: Suverénní fondy , časopis E+M 2/2012, str.155
Casanova, Pascale: Světová republika literatury
Casanova, Pascale: Světová republika literatury , časopis A2, č. 18/2012, str. 6
Casanova, Pascale: Světová republika literatury , iDNES.cz, 17. srpna 2012 8:47
Michal, Karel: Everyday Spooks (Bubáci pro všední den) , CONTEXT, Review of Contemporary Fiction, University of Illinois, Dalkey Archive Press, pp.244-45
Michal, Karel: Everyday Spooks (Bubáci pro všední den) , Kosmas, Vol. 22, 2, Spring 2009, pp.98-102
Ébert-Zeminová, Catherine: Textasis. Anagogie interpretačního vztahu. , časopis Souvislosti, č. 1/2012, str. 187-190
Kalivodová, Eva: Browningová nebo Klášterský? Krásnohorská nebo Byron? , časopis Česká literatura, 1/2012, str. 107-111
Šmahelová, Hana: V síti dějin literatury národního obrození , časopis Česká literatura, 1/2012, str. 101-106
Reynek, Bohuslav - Šerých, Jiří - Med, Jaroslav: Korespondence , Katolický týdeník 01, 3.-9. ledna 2012, str. 5
Buchvaldková, Marie - Košnar, Lubomír - Klír, Tomáš - Sláma, Jiří - Buchvaldek, Miroslav - Popelka, Miroslav: STUDIA PRAEHISTORICA XXVII , Germania 87, 2009, 1. Halbband
Štemberková, Marie: Univerzita Karlova (Historický přehled) , časopis Naše rodina, č. 3/2012, str. 19
Hlaváček, Ivan: Höfe - Residenzen - Itinerare , ZfG, 59. Jahrgang, Nr. 11/2011, str. 975-6,
Jirotka, Zdeněk: Saturnin - anglicky , MF Dnes, 9. 8.2006
Wittlich, Petr: Horizonty umění , časopis Umění/Art, č. 34/, roč. LIX/2011, str. 321-324
Petráš, René: Menšiny v meziválečném Československu , časopis Demografie č. 53 (2), 2011, str. 159-160
Todorov, Tzvetan: Úvod do fantastické literatury , www.literatura.cz, 24.6.2011
Cigánek, Radim: Politický zápas o jednotnou státní školu 1945-1949 , časopis Soudobé dějiny, č. 4/2010, roč. XVII, str. 737-8
Charvátová, Kateřina: Dějiny cisterckého řádu v Čechách (1142-1420). Svazek III. Kláštery na hranici a za hranicemi Čech , Rezension aus ANALECTA CISTERCIENSIA (LX) 2010 pp 368-373
Klusoň, Václav: Moderní korporace v soudobém kapitalismu
Boušek, Daniel: Židovská pouť a poutní místa na Blízkém východě v hebrejské cestopisné literatuře 12.-16. Století
Jindra, Zdeněk: Když Krupp byl "dělovým králem"? , Dějiny věd a techniky, č. 3, roč. XLIII, 2010
Slepička, Pavel a kol.: Divácká reflexe sportu , Česká kinantropologie, č. 4/10, ročník 14, str. 91
Havránková, Růžena - Pešek, Jiří: University - Historiography - Society - Politics. Selected Studies of Jan Havránek , Austrian Studies Newsletter, Vol. 22, No. 2, Fll 2010, 16 p.
Durman, Karel: Popely ještě žhavé. II. - Konce dobrodružství
Durman, Karel: Popely ještě žhavé. I. - Válka a nukleární mír
Kadlec, Jaroslav: Postila , Mladá fronta DNES, 17.1.2011, rubrika: Vysočina, strana: 5
Pynsent, Robert B.: Ďáblové, ženy a národ. Výbor z úvah o české literatuře , Revue Souvislosti, 3/2010, str. 282
Košnar, Lubomír: Německo-český a česko-německý archeologický slovník , AR 3/2010, ročník 62
Košnar, Lubomír: Německo-český a česko-německý archeologický slovník
Braniš, Martin: Atmosféra a klima. Aktuální otázky znečištění ovzduší , časopis Vesmír č. 89, září 2010, str. 573
Hnilica, Jiří: Mezi vzděláním a propagandou. Francouzský institut v Praze 1920-1951 , Práce z dějin Akademie věd (2010, roč. 2, č. 2, s. 183-184)
Kraus, Jiří: Rétorika a řečová kultura , Slovo a slovesnost, č. 66, 2005, str. 291-294
Kraus, Jiří: Rétorika a řečová kultura , Naše řeč č. 3/2005, str. 160-162
Charvátová, Kateřina: Dějiny cisterckého řádu v Čechách (1142-1420). Svazek III. Kláštery na hranici a za hranicemi Čech , STUDIA MEDIAEVALIA BOHEMICA, str. 332-3
Rákosník, Jakub: Odvrácená tvář meziválečné prosperity. Nezaměstnanost v Československu v letech 1918-1938 , Český časopis historický, číslo 2/2010, ročník 108/2010, str. 350-351
Wittlich, Petr: Horizonty umění , MF DNES, 2. června 2010
Machačová, Jana - Matějček, Jiří: Nástin sociálního vývoje českých zemí 1781-1914 , Právo, 20.5.2010, rubrika: Salon, str. 6
Tomášek, Michal: Nové jevy v právu na počátku 21. století - sv. 4 - Soukromé právo , časopis Bulletin advokacie, č. 4/2010, str. 42-3
Exnerová, Věra: Islám ve Střední Asii za carské a sovětské vlády , ÚSTAV MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ PRAHA, MEZINÁRODNÍ VZTAHY 4/2009
Jindra, Zdeněk: Když Krupp byl "dělovým králem"? , KUDĚJ, ČASOPIS PRO KULTURNÍ DĚJINY, 1/2009
Kučera, Martin: Rakouský občan Josef Pekař , KUDĚJ, ČASOPIS PRO KULTURNÍ DĚJINY, 1/2009
Pacner, Karel - Koubská, Libuše - Houdek František: Čeští vědci v exilu , KUDĚJ, ČASOPIS PRO KULTURNÍ DĚJINY, 2/2009
Reznikow, Stéphane: Frankofilství a česká identita (1848-1914) , KUDĚJ, ČASOPIS PRO KULTURNÍ DĚJINY, 1/2009
Kasper, Tomáš: Výchova či politika? Úskalí sudetoněmeckého pedagogického hnutí v Československu v letech 1918-1933 , KUDĚJ, ČASOPIS PRO KULTURNÍ DĚJINY, 1/2009
Štemberk, Jan: Automobilista v zajetí reality , KUDĚJ, ČASOPIS PRO KULTURNÍ DĚJINY, 2/2009
Durman, Karel: Popely ještě žhavé. II. - Konce dobrodružství , KUDĚJ, ČASOPIS PRO KULTURNÍ DĚJINY, 1/2009
Tomášek, Michal: Nové jevy v právu na počátku 21. století - sv. 4 - Soukromé právo , www.bankovnictvi.ihned.cz/servis
Förster, Josef: Arbeo z Freisingu: Život a umučení svatého Jimrama, mučedníka , AVRIGA - ZJKF 51, 2009, s. 131-188
Urban, Zdeněk - Marková, Jaroslava: Catalogue of rust fungi of the Czech and Slovak Republics , Plant Protect. Sci., Vol. 46, 2010, No. 1: 39
Pacák, Josef: Reakce organických sloučenin , Biologie-chemie-zeměpis, časopis pro výuku na základních a středních školách, č. 2/2007
Šerých, Jiří: Michael Rentz fecit. Michael Jindřich Rentz, dvorní rytec hraběte Šporka (včetně CD s německým textem) , das münster 4/09, Rezension, str. 312-16
Daneš, František: Kultura a struktura českého jazyka , www.tyden.cz, 16.01.2010
Tomášek, Michal: Nové jevy v právu na počátku 21. století - sv. 3 - Proměny veřejného práva , Bulletin Advokacie 11/2009, str. 57-8
Šiktanc, Karel: Hrad Svícen , Český rozhlas, 21.12.2009
Lábová, Alena: Soumrak fotožurnalismu? Manipulace fotografií v digitální éře , iForum, Rozhovory a portréty
Štemberk, Jan: Automobilista v zajetí reality , Dějiny a současnost, ročník XXXI, č. 5/2009, str. 46
Rákosník, Jakub: Odvrácená tvář meziválečné prosperity. Nezaměstnanost v Československu v letech 1918-1938 , Dějiny a současnost, ročník XXXI, číslo 8/2009, str. 45
Blažek, Vladimír - Trnka, Radek: Lidský obličej. Vnímání tváře z pohledu kognitivních, behaviorálních a sociálních věd , Československá psychologie 2009, ročník LIII, číslo 4, str. 417-18
Durman, Karel: Popely ještě žhavé. II. - Konce dobrodružství , www.e15.cz, 11.8.2009
Blažek, Vladimír - Trnka, Radek: Lidský obličej. Vnímání tváře z pohledu kognitivních, behaviorálních a sociálních věd , mfDnes, příloha Víkend ? věda, str. 10, 27.06.2009
Dejmek, Jindřich: Edvard Beneš. Politická biografie českého demokrata. Část první - Revolucionář a diplomat (1884-1935) , Kuděj, časopis pro kulturní dějiny, č. 1-2/2008, str. 114-115
Dejmek, Jindřich: Edvard Beneš. Politická biografie českého demokrata. Část druhá - Prezident republiky a vůdce národního odboje (1935-1948) , Kuděj, časopis pro kulturní dějiny, č. 1-2/2008, str. 114-115
Horčička, Václav: Vztahy Rakouska-Uherska a Spojených států amerických v období první světové války , Kuděj, časopis pro kulturní dějiny, č. 1-2/2008, str. 118-119
Tobolka, Zdeněk Václav: Můj deník z první světové války , Kuděj, časopis pro kulturní dějiny, č. 1-2/2008, str. 115
Soukup, Ladislav - Malý, Karel: Vývoj české ústavnosti v letech 1618-1918 , Kuděj, časopis pro kulturní dějiny, č. 1-2/2008, str. 117
Blažek, Vladimír - Trnka, Radek: Lidský obličej. Vnímání tváře z pohledu kognitivních, behaviorálních a sociálních věd , Psychologie dnes, roč. 15, květen 2009, č. 5, str. 59
Šerých, Jiří: Michael Rentz fecit. Michael Jindřich Rentz, dvorní rytec hraběte Šporka (včetně CD s německým textem) , časopis Umění/Art č. 1, LVII/2009, str. 94-97
Petráš, René - Starý, Marek: Právněhistorická bibliografie. Výběr českých a slovenských prací z let 1990-2000 k dějinám státu a práva. , Policajná teória a prax, roč. XV, č. 1/2007, str. 105-7
Petráš, René - Starý, Marek: Právněhistorická bibliografie. Výběr českých a slovenských prací z let 1990-2000 k dějinám státu a práva. , Český časopis historický 104, č. 4/2006, str. 946-7
Petráš, René - Starý, Marek: Právněhistorická bibliografie. Výběr českých a slovenských prací z let 1990-2000 k dějinám státu a práva. , Archivní časopis 2007, č. 3, str. 217-218
Petráš, René - Starý, Marek: Právněhistorická bibliografie. Výběr českých a slovenských prací z let 1990-2000 k dějinám státu a práva. , časopis Právník, 4/2006, str. 484-486
Pynsent, Robert B.: Ďáblové, ženy a národ. Výbor z úvah o české literatuře , Česká literatura 1/2009, str. 99-109
Pynsent, Robert B.: Ďáblové, ženy a národ. Výbor z úvah o české literatuře , Česká literatura 1/2009, str. 95-99
Kraus, Jiří: Jazyk v proměnách komunikačních médií
Connelly, John: Zotročená univerzita. Sovětizace vysokého školství ve východním Německu, v českých zemích a v Polsku v letech 1945-1956 , Hospodářské noviny - Knihy, 3. 4. 2009
Bossy, John: Křesťanství na Západě 1400-1700 , MF Dnes 21.3.2009, str. D8?knihovna
Durman, Karel: Útěk od praporů. Kreml a krize imperia 1964 - 1991. , Vesmír 78, 556, 1999/10, Obor: Různé, Rubrika: Nad knihou
Bohatcová, Mirjam: Obecné dobré podle Melantricha a Veleslavínů. I. Vydavatelská tvorba Melantrišské tiskárny (l547 - 1585). II. Vydavatelská tvorba veleslavínské tiskárny (1582 -1620). , Acta Comeniana 20-21, 2007, str. 263-5
Šiktanc, Karel: Vážná známost , literární revue Weles, č. 35-36, str. 199-200
Petráš, René - Starý, Marek: Právněhistorická bibliografie. Výběr českých a slovenských prací z let 1990-2000 k dějinám státu a práva. , Revue církevního práva 2006, č. 33/1, str. 68-9
Petráš, René - Starý, Marek: Právněhistorická bibliografie. Výběr českých a slovenských prací z let 1990-2000 k dějinám státu a práva. , Bohemia (Německo) 2005, Band 46, str. 279-80
Petráš, René - Starý, Marek: Právněhistorická bibliografie. Výběr českých a slovenských prací z let 1990-2000 k dějinám státu a práva. , Časopis pro právní vědu a praxi 13, č. 4/2005, str. 416-17
Connelly, John: Zotročená univerzita. Sovětizace vysokého školství ve východním Německu, v českých zemích a v Polsku v letech 1945-1956 , Literární obtýdeník TVAR, č. 21/08, str. 21
Pynsent, Robert B.: Ďáblové, ženy a národ. Výbor z úvah o české literatuře , A2 KULTURNÍ TÝDENÍK 17/2008, str. 31
Kaplan, Karel: Rada vzájemné hospodářské pomoci a Československo 1957 - 1967 , Pražský web pro studebou válku, Vol. 1, No. 3, prosinec 2002
Šubrt, Jiří a kol.: Soudobá sociologie III. Diagnózy soudobých společností , www.iliteratura.cz, knihy - recenze > knihy: Česká republika 30.11. 2008
Kepartová, Jana: Římané a Evropa. Antické dědictví v evropské kultuře , www.iliteatura.cz, knihy - recenze > litterae antiquae: graecolatina , 10.4. 2007
Kepartová, Jana: Římané a Evropa. Antické dědictví v evropské kultuře , www.iliteratura.cz, knihy - recenze > litterae antiquae: graecolatina , 16.1. 2006
Šiktanc, Karel: Vážná známost , mfdnes, 26.09.2008, Umění & kritika, str. 10
Šiktanc, Karel: Vážná známost , Literární týdeník TVAR, č. 19/0813.11.2008, str. 21
Obstová, Zora: Ženská próza v italské moderní literatuře , kulturní týdeník A2, ročník IV., 12.11.2008, str. 29
Šiktanc, Karel: Vážná známost , www.iliteratura.cz, sekce: knihy - recenze, 21.10. 2008
Pynsent, Robert B.: Ďáblové, ženy a národ. Výbor z úvah o české literatuře , Portál české literatury
Ong, Walter: Technologizace slova , www.iliteratura.cz, sekce: knihy - recenze, 29.9. 2008
Petrusek, Miloslav: ...ať je stůl k pohoštění prostřený , časopis Scan, LF Hradec Králové, č. 3/2008, str. 18-19
Pynsent, Robert B.: Ďáblové, ženy a národ. Výbor z úvah o české literatuře , TVAR č. 14, 2008, str. 2
Pynsent, Robert B.: Ďáblové, ženy a národ. Výbor z úvah o české literatuře , TVAR č. 14, 2008, str. 2
Kaplan, Karel: Druhý proces. Milada Horáková a spol. - rehabilitační řízení 1968-1990
Šiktanc, Karel: Vážná známost , ČRo 3-Vltava, Mozaika 1. srpna 2008
Červenka, Miroslav: Kapitoly o českém verši , Česká literatura 55, 2007, č. 3, s. 408-412
Červenka, Miroslav: Kapitoly o českém verši , Česká literatura 55, 2007, č. 3, s. 408-412
Slavická, Binh: Praktická fonetika vietnamštiny
Reznikow, Stéphane: Frankofilství a česká identita (1848-1914) , Respekt 32, 4.-10. 8 2008, str. 48-9
Šerých, Jiří: Michael Rentz fecit. Michael Jindřich Rentz, dvorní rytec hraběte Šporka (včetně CD s německým textem) , deník 24 hodin, 17. 7. 2008, str. 11
Hrabal, Bohumil: Pirouettes on a Postage Stamp
Hrabal, Bohumil: Pirouettes on a Postage Stamp
Förster, Josef: Arbeo z Freisingu: Život a umučení svatého Jimrama, mučedníka , Český časopis historický, č. 2/2008, ročník 106/2008, str. 433
Dejmek, Jindřich: Edvard Beneš. Politická biografie českého demokrata. Část první - Revolucionář a diplomat (1884-1935) , Český časopis historický, č. 2/2008, ročník 106/2008, str. 403-8
Hrala, Milan: Ruská moderní literatura 1890-2000 , Svět literatury, č. 37/2008, str. 237-241
Hayes, Kathleen (ed.): A World Apart and Other Stories (Czech Women Writers at the Fin de Siecle) , The Prague Post, č. 33/2001, s. A13
Kuklík, Jan: Do poslední pence , Soudobé dějiny 4/2007,
Novotný, Vojtěch: Teologie ve stínu. Prolegomena k dějinám české katolické teologie druhé poloviny 20. století , Salve 1/2008
Förster, Josef: Arbeo z Freisingu: Život a umučení svatého Jimrama, mučedníka , A2 kulturní týdeník 8/2008
Pacner, Karel - Koubská, Libuše - Houdek František: Čeští vědci v exilu , A2 kulturní týdeník 14/2008
Osvaldová, Barbora - Kopáč, Radim (eds.): Pokusy a dobrodružství: poznámky k eseji , MF Dnes, Kavárna, 24.05.2008, str. 28
Mášová, Hana: Nemocniční otázka v meziválečné ČSR , Český časopis historický, č. 103, 3/2005, str. 716-17
Mášová, Hana: Nemocniční otázka v meziválečné ČSR , ČASOPIS LÉKAŘŮ ČESKÝCH, 144, 2005, č. 9, str. 613
Slomek, Jaromír - Šiktanc, Karel: Řeč ne řeč , Mladá fronta DNES, 2.5.2008, rubrika: Umění & kritika, str. 5
Slomek, Jaromír - Šiktanc, Karel: Řeč ne řeč , A2 kulturní týdeník 17/2008, str. 28
Aurelius, Augustinus: O boží obci - 1. a 2. díl , Listy filologické No. 3-4, vol. 130 (2007). str. 407-8
Reznikow, Stéphane: Frankofilství a česká identita (1848-1914) , ČČH č. 101, 4/2003, str. 940-944
Slomek, Jaromír - Šiktanc, Karel: Řeč ne řeč , Reflex č. 14. 3.4.2008, str. 61
Slomek, Jaromír - Šiktanc, Karel: Řeč ne řeč , literární týdeník TVAR, č. 06/08, 20.3.2008, str. 21
Slomek, Jaromír - Šiktanc, Karel: Řeč ne řeč , Salon, literární a kulturní příloha Práva, 21.2.2008, str. 2
Ong, Walter: Technologizace slova , Teorie vědy 4/2006
Meyrowitz, Joshua: Všude a nikde: vliv elektronických médií na sociální chování , Teorie vědy 4/2006
Slomek, Jaromír - Šiktanc, Karel: Řeč ne řeč , Lidové noviny 6. března 2008
Burke, Peter: Společnost a vědění , časopis Respekt, č. 7, 11.-17. 2. 2008, ročník XIX, str. 48-9
Gronský, Ján: Komentované dokumenty k ústavním dějinám Československa 1960-1989 - III. díl
Gronský, Ján: Komentované dokumenty k ústavním dějinám Československa 1989 -1992. IV. díl
Červenka, Miroslav: Kapitoly o českém verši , Slovo a smysl č. 7/2007, ročník 4
Slomek, Jaromír - Šiktanc, Karel: Řeč ne řeč , Český rozhlas 3, 12.02.2008
Pacner, Karel - Koubská, Libuše - Houdek František: Čeští vědci v exilu , mf Dnes, 09.02.2008, Věda, str. 10
Benda, Josef: Vlastnictví periodického tisku v České republice v letech 1989-2006 , mf Dnes, 09.02.2008, Scéna, str. 34
Pacner, Karel - Koubská, Libuše - Houdek František: Čeští vědci v exilu , Knihovnička Radia Praha, ČRo 7, 20. 01. 2008
Čermák, František a kol.: Frekvenční slovník mluvené češtiny , Knihovnička Radia Praha, ČRo 7, 03.02.2008
Slomek, Jaromír - Šiktanc, Karel: Řeč ne řeč , RESPEKT 5, 28.ledna-3.února 2008, str. 54-55
Stehlíková, Eva: Antické divadlo , Gymnasion: časopis pro zážitkovou pedagogiku, str. 156-7
Burke, Peter: Společnost a vědění , Český rozhlas - Vltava, Mozaika Spektrum, 09.01.2008
Burke, Peter: Společnost a vědění , mf Dnes, Kavárna, 05.01.2008, str. 28
Hrbata, Zdeněk - Procházka, Martin: Romantismus a romantismy , Svět literatury 35/2007, str.233-8
Aurelius, Augustinus: O boží obci - 1. a 2. díl , Souvislosti 3/2007, str. 189-192
Švarcová, Zdenka: Japonská literatura 712-1868 , Svět literatury 35/2007, str. 217-220
Burke, Peter: Společnost a vědění , A2 kulturní týdeník 1/2008, str. 28
Acot, Pascal: Historie a změny klimatu , časopis Živa 4/2007, str. LIV
Novotný, Vojtěch: Teologie ve stínu. Prolegomena k dějinám české katolické teologie druhé poloviny 20. století , Teologické texty 4/2007, str. 223
Pacner, Karel - Koubská, Libuše - Houdek František: Čeští vědci v exilu , Dnes, 26.11.2007, str. 06
Novotný, Vojtěch: Teologie ve stínu. Prolegomena k dějinám české katolické teologie druhé poloviny 20. století , Universum: Revue České křesťanské akademie 2007, vol. 17, no. 3, p. 49
Gronský, Ján: Komentované dokumenty k ústavním dějinám Československa 1945-1960 - II. díl , Časopis pro právní vědu a praxi. 2007, vol. 15, no. 1, p. 93-95
Pelán, Jiří: Kapitoly z francouzské, italské a české literatury , Dnes, 20.10.2007, str. 24
Bahr, Ehrhard: Dějiny německé literatury 3. část , A2 kulturní týdeník, 42/2007
Hrala, Milan: Ruská moderní literatura 1890-2000 , Dnes, 22.09.2007, str. 04
Novotný, Vojtěch: Teologie ve stínu. Prolegomena k dějinám české katolické teologie druhé poloviny 20. století , Dějiny a současnost č. 6/2007, str. 46-7
Pelán, Jiří: Kapitoly z francouzské, italské a české literatury , A2 kulturní týdeník, 29/2007
Šerých, Jiří: Michael Rentz fecit. Michael Jindřich Rentz, dvorní rytec hraběte Šporka (včetně CD s německým textem) , magazín Hospodářských novin Víkend, 25/07, 22. 6. 2007, str. 27
Šerých, Jiří: Michael Rentz fecit. Michael Jindřich Rentz, dvorní rytec hraběte Šporka (včetně CD s německým textem) , Hospodářské noviny, příloha IN, 5.6.2007
Daneš, Luděk: Bioterorismus , Rexter 2/2003
Pravdová, Markéta: McDonald´s - tak trochu jiná kultura? , časopis Art & antiques, říjen 2006, str. 126
Pravdová, Markéta: McDonald´s - tak trochu jiná kultura? , Mediální studia I/2007, str. 95-98
Červenka, Miroslav: Kapitoly o českém verši , A2 kulturní týdeník 24/2007
Holzmüller, Werner: Prožité dějiny, dvacáté století očima německého fyzika , Lidové noviny , 3. března 2007
Holzmüller, Werner: Prožité dějiny, dvacáté století očima německého fyzika
Šerých, Jiří: Michael Rentz fecit. Michael Jindřich Rentz, dvorní rytec hraběte Šporka (včetně CD s německým textem) , Lidové noviny, 11. května 2007
Červenka, Miroslav: Kapitoly o českém verši , Lidové noviny, příloha Orientace, 2. června 2007
Meyrowitz, Joshua: Všude a nikde: vliv elektronických médií na sociální chování , A2 kulturní týdeník, 23/2007
Ong, Walter: Technologizace slova , A2 kulturní týdeník, 23/2007
Ong, Walter: Technologizace slova , A2 kulturní týdeník, 23/2007
Kazbunda, Karel: Sabina - neuzavřený případ policejního konfidenta , Kulturní týdeník A2, č. 21/2006
Kazbunda, Karel: Sabina - neuzavřený případ policejního konfidenta , časopis Babylon, 25.11.2006, str. 03
Kepel, Gilles: Válka v srdci islámu , Kulturní týdeník A2, č. 3/2007, str. 22
Hrala, Milan: Ruská moderní literatura 1890-2000 , Kulturní týdeník A2, č. 20/2007
Ong, Walter: Technologizace slova , HOST, 4/2007, str. 77-8
Moravcová, Dagmar: Výmarská republika , Český časopis historický, č. 1/2007, str. 226-7
Šiktanc, Karel: Dílo 7 , Týden, 11.12.2006, str. 89
Kuklík, Jan: Do poslední pence , magazín Hospodářských novin Víkend, 16/07, str. 31
Červenka, Miroslav: Kapitoly o českém verši , Dnes, 21.04.2007, str. 08
Meyrowitz, Joshua: Všude a nikde: vliv elektronických médií na sociální chování , Lidové noviny, 17. března 2007
Bahr, Ehrhard: Dějiny německé literatury 1. část , Souvislosti, revue pro literaturu a kulturu, 4/2006, str. 287-290
Bahr, Ehrhard: Dějiny německé literatury 1. část , Literární noviny 2006-47, str. 10
Bahr, Ehrhard: Dějiny německé literatury 2. část , Souvislosti, revue pro literaturu a kulturu, 4/2006, str. 287-290
Bahr, Ehrhard: Dějiny německé literatury 2. část , Literární noviny 2006-47, str. 10
Hrbata, Zdeněk - Procházka, Martin: Romantismus a romantismy , Souvislosti, revue pro literaturu a kulturu, 3/2006, str. 244-8
Ong, Walter: Technologizace slova , HOSPODÁŘSKÉ NOVINY, 2. - 4. března 2007, KULTURA PLUS str. 13
Holzmüller, Werner: Prožité dějiny, dvacáté století očima německého fyzika , měsíčník K & S, č. 2/2007, str. 8
Kepel, Gilles: Válka v srdci islámu , měsíčník K & S, č. 2/2007, str. 7
Stehlíková, Eva: Antické divadlo , Listy filologické CXXIX, 2006, 3-4, str. 403-405
Rorty, Richard - Vattimo, Gianni: Budoucnost náboženství
Kouba, Karel - Vychodil, Ondřej - Roberts, Jitka: Privatizace bez kapitálu. Zvýšené transakční náklady české transformace , Kuděj 2/2006, str. 97
Aldová, Eva - Markvart, Karel - Raška, Ivan - Švandová, Eva - Tůmová, Běla (eds.): Vzpomínky na Karla Rašku , Kuděj 1/2006, str. 113
Durman, Karel: Popely ještě žhavé. I. - Válka a nukleární mír , Ministerstvo zahraničních věcí ČR
Durman, Karel: Popely ještě žhavé. I. - Válka a nukleární mír , Ústav pro soudobé dějiny AV ČR
Durman, Karel: Popely ještě žhavé. I. - Válka a nukleární mír , Lidové noviny, příloha Orientace, 19. 02. 2005
Durman, Karel: Popely ještě žhavé. I. - Válka a nukleární mír , Právně-historické studie č. 38
Durman, Karel: Popely ještě žhavé. I. - Válka a nukleární mír , Právo, 16. 9. 2004
Durman, Karel: Popely ještě žhavé. I. - Válka a nukleární mír , ročenka Semináře nejnovějších dějin, Ústav světových dějin FF UK, 2004, str. 379-380
Durman, Karel: Popely ještě žhavé. I. - Válka a nukleární mír , Kuděj 1/2006, str. 109
Mášová, Hana: Nemocniční otázka v meziválečné ČSR , Kuděj 1/2006, str. 109
Horčička, Václav: Rakousko-uherská politika vůči sovětskému Rusku v letech 1917-1918 , Kuděj 1/2006, str. 107
Svatoš, Michal - Velek, Luboš: Magister noster. Sborník statí věnovaných in memoriam prof. PhDr. Jana Havránka, CSc. , Kuděj 1/2006, str. 103
Bohatcová, Mirjam: Obecné dobré podle Melantricha a Veleslavínů. I. Vydavatelská tvorba Melantrišské tiskárny (l547 - 1585). II. Vydavatelská tvorba veleslavínské tiskárny (1582 -1620). , Kuděj 1/2006, str. 101
Kadlec, Jaroslav: Klášter augustiniánských kanovníků v Třeboni , Katolický týdeník, 4. března 2004, str. 8
Kadlec, Jaroslav: Klášter augustiniánských kanovníků v Třeboni , Kuděj 1/2006, str. 97-98
Thompson, John. B.: Média a modernita , Mesačník Knihy a spoločnosť, 04/2005, str. 4
Thompson, John. B.: Média a modernita , Lidové noviny, příloha Orientace, 19. 03. 2005
Thompson, John. B.: Média a modernita , Dobrá adresa 3/2006
Thompson, John. B.: Média a modernita , Kuděj 1/2006, str. 94
Čapek, J. B.: Několik pohledů na Komenského , Acta Comeniana 19, Filosofia Praha 2005
Vančura, Vladislav: Summer of Caprice
Durman, Karel: Popely ještě žhavé. I. - Válka a nukleární mír , Dějiny a současnost 1/2005, str. 44
Dejmek, Jindřich: Edvard Beneš. Politická biografie českého demokrata. Část první - Revolucionář a diplomat (1884-1935) , Lidové noviny , 10. února 2007
Štikar, Jiří - Hoskovec, Jiří - Šmolíková, Jana: Psychologická prevence nehod , Psychologie dnes, leden 5007, str. 50-51
Linda, Jaromír - Stich, Alexandr - Fidlerová, Alena - Bekešová, Martina: Repertorium rukopisů 17. a 18. století v Čechách. I A-J - soubor , Kuděj 2006/2, str. 93
Bobková-Valentová, Kateřina - Valentová, Kateřina: Každodenní život učitele a žáka jezuitského gymnázia , Kuděj 2006/2, str. 92-3
Srb, Vladimír: Tisíc let obyvatelstva českých zemí , Kuděj 2006/1, str. 120-121
Štikar, Jiří - Hoskovec, Jiří - Šmolíková, Jana: Psychologická prevence nehod , Československá psychologie, č. 6/L/2006, str. 597
Jessenius, Jan: Průběh pitvy (překlad) - latina, čeština , mf Dnes, 4.2.2005
Jessenius, Jan: Průběh pitvy (překlad) - latina, čeština , Lidové noviny, 31. 01. 2005
Jessenius, Jan: Průběh pitvy (překlad) - latina, čeština , Studia Comeniana Et Historica 73-74, Musaeum Comenii Humno Brodense XXXV/2005, str. 164-166
Hrbata, Zdeněk - Procházka, Martin: Romantismus a romantismy , A2, KULTURNÍ TÝDENÍK 16/2006, str. 6
Houžvička, Václav: Návraty sudetské otázky , REFLEX 36/06, str. 48-50
Houžvička, Václav: Návraty sudetské otázky , Landeszeitung, Prag, 6. Juni 2006, str. 4
Houžvička, Václav: Návraty sudetské otázky , DĚJINY A SOUČASNOST 6/2006, str. 46
Gronský, Ján: Komentované dokumenty k ústavním dějinám Československa 1914-1945 - I. díl , Časopis pro právní vědu a praxi, 2/2006, str. 199-200
Goldberg, Elkhonon: Paradox moudrosti , LITERÁRNÍ NOVINY 47 / 20. 11. 2006, str. 16 LITERATURA
Goldberg, Elkhonon: Jak nás mozek civilizuje , Psychologie Dnes 2/2005
Dejmek, Jindřich: Historik v čele diplomacie: Kamil Krofta , Národní osvobození, 18.9.1999
Dejmek, Jindřich: Edvard Beneš. Politická biografie českého demokrata. Část první - Revolucionář a diplomat (1884-1935) , DĚJINY A SOUČASNOST 2/2007
Acot, Pascal: Historie a změny klimatu
Vančura, Vladislav: Summer of Caprice , Hospodářské noviny, kutura, 9.8.2006, str. 12
Vančura, Vladislav: Summer of Caprice , Dnes, 20.06.2006, str. 06
Bobková-Valentová, Kateřina - Valentová, Kateřina: Každodenní život učitele a žáka jezuitského gymnázia , A2, kulturní týdeník, 37/2006, str. 28
Uličný, Miloslav: Historia de las traducciones checas de literaturas de Espana e Hispanoamérica , Revue svetovej literatúry, č. 2, r. 2006, s. 208
Šiktanc, Karel: Pohádky - audiozáznam , server HN.IHNED.CZ, 28. 7. 2006
Šiktanc, Karel: Pohádky - audiozáznam , magazín Týden, 29.5.2006, rubrika Kultura, str. 91
Skoblík, Jiří: Transsexualismus, morálně- a duchovně-teologické aspekty , DNES 08.07.2006, str. 04
Petráň - Šachová, Blanka (ed.): Promotio Doctoralis A. I. Schamsky (česko-latinská)
Petráň, Josef: Promotio Doctoralis A. I. Schamsky , Listy filologické, vol. 125 (2002), No. 3-4, str. 363-365
Němeček, Jan: Československo-francouzské vztahy v diplomatických jednáních , Archivní časopis, roč. 56, 2006, č. 3, str. 233-234
Němeček, Jan: Československo-francouzské vztahy v diplomatických jednáních
Nátr, Lubomír: Rozvoj trvale neudržitelný , Živa 3/62006, str. XXXVII-XXXVIII
Linda, Jaromír - Stich, Alexandr - Fidlerová, Alena - Bekešová, Martina: Repertorium rukopisů 17. a 18. století v Čechách. I A-J - soubor , Tvar 21. 10. 04 (17/XV)
Linda, Jaromír - Stich, Alexandr - Fidlerová, Alena - Bekešová, Martina: Repertorium rukopisů 17. a 18. století v Čechách. I A-J - soubor , Acta Comeniana 19, str. 289-292
Lehár, Jan - Merhaut, Luboš - Lehárová, Daniela: Studie o sémantizaci formy , Tvar, ročník 17., č. 7.
Kouba, Karel - Vychodil, Ondřej - Roberts, Jitka: Privatizace bez kapitálu. Zvýšené transakční náklady české transformace , časopis Ekonom, č. 19, 2006, str. 50-51
Kazbunda, Karel: Jaroslav Goll a Josef Pekař ve víru války světové
Kazbunda, Karel: Jaroslav Goll a Josef Pekař ve víru války světové
Khel, Richard: Poselství papíru
Kepel, Gilles: Válka v srdci islámu , Lidové noviny, 19.10.2005
Kepel, Gilles: Válka v srdci islámu , Lidové noviny, 16.12.2006
Hlaváček, Ivan: Knihy a knihovny v českém středověku , Listy filologické CXXVIII, 2005, 3-4, str. 428-429
Pravdová, Markéta: McDonald´s - tak trochu jiná kultura? , LITERÁRNÍ NOVINY 46/ 13. 11. 2006, str. 16 LITERATURA
Suchý, Jiří: Encyklopedie Jiřího Suchého - 10. Divadlo 1963-1969
Suchý, Jiří: Encyklopedie Jiřího Suchého - 10. Divadlo 1963-1969
Suchý, Jiří: Encyklopedie Jiřího Suchého - 10. Divadlo 1963-1969
Suchý, Jiří: Encyklopedie Jiřího Suchého - 1. Povídky A-Ž
Suchý, Jiří: Encyklopedie Jiřího Suchého - 1. Povídky A-Ž
Suchý, Jiří: Encyklopedie Jiřího Suchého - 1. Povídky A-Ž
Šiktanc, Karel: Dílo 6
Soukup, Václav: Dějiny antropologie. (Encyklopedický přehled dějin fyzické antropologie, paleontologie, sociální a kulturní antropologie.)
Mikšík, Oldřich: Hromadné psychické jevy (Psychologie hromadného chování)
Soukup, Václav: Dějiny antropologie. (Encyklopedický přehled dějin fyzické antropologie, paleontologie, sociální a kulturní antropologie.)
Kubů, Eduard - Jančík, Drahomír: Arizace a arizátoři (s anglickým CD)
Smrčka, Václav: Trace elements in Bone Tissue
Kubů, Eduard - Jančík, Drahomír: Arizace a arizátoři (s anglickým CD)
Matějček, Zdeněk: Psychologické eseje z konce kariéry
Matějček, Zdeněk: Psychologické eseje z konce kariéry
Matějček, Zdeněk: Psychologické eseje z konce kariéry
Rys, Vladimír: Česká sociální reforma
Šiktanc, Karel: Dílo 1
Šiktanc, Karel: Dílo 1
Klusoň, Václav: Instituce a odpovědnost
Klusoň, Václav: Instituce a odpovědnost
Klusoň, Václav: Instituce a odpovědnost
Šulc, Zdislav: Stát a ekonomika (Příspěvek k teorii hospodářské politiky)
Badinter, Elisabeth: Tudy cesta nevede
Šiktanc, Karel: Dílo 1 - číslované výtisky
Vaňková, Irena - Nebeská, Iva - Saicová Římalová, Lucie - Šlédrová, Jasňa: Co na srdci, to na jazyku
Kučera, Martin: Rakouský občan Josef Pekař
Kuklík, Jan - Němeček, Jan: Proti Benešovi ! Česká a slovenská protibenešovská opozice v Londýně 1939-1945
Kuklík, Jan - Němeček, Jan: Proti Benešovi ! Česká a slovenská protibenešovská opozice v Londýně 1939-1945
Kuklík, Jan - Němeček, Jan: Proti Benešovi ! Česká a slovenská protibenešovská opozice v Londýně 1939-1945
Bartoš, Aleš - Bakalář, Bohumil - Čech, Pavel - Švanda, Jan - Praško, Jan: Diagnostika poruch vědomí v klinické praxi
Bartoš, Aleš - Bakalář, Bohumil - Čech, Pavel - Švanda, Jan - Praško, Jan: Diagnostika poruch vědomí v klinické praxi
Šiktanc, Karel: Řeč vestoje
Šiktanc, Karel: Řeč vestoje
Šiktanc, Karel: Řeč vestoje
Gombár, Eduard: Kmeny a klany v arabské politice
Badinter, Elisabeth: Tudy cesta nevede
Badinter, Elisabeth: Tudy cesta nevede
Končelík, Jakub - Köpplová, Barbara - Kryšpínová Jitka: Český tisk pod vládou Wolfganga Wolframa von Wolmara
Končelík, Jakub - Köpplová, Barbara - Kryšpínová Jitka: Český tisk pod vládou Wolfganga Wolframa von Wolmara
Carbonell, Charles - Olivier a kol.: Evropské dějiny Evropy. (soubor)
Klusoň, Václav: Instituce a odpovědnost
Šiktanc, Karel: Dílo 5
Mařatka, Josef: Vzpomínky a záznamy
Šiktanc, Karel: Dílo 5 - číslované výtisky
Šiktanc, Karel: Zimoviště
Čábelová, Lenka: Radiojournal: rozhlasové vysílání v Čechách a na Moravě v letech 1923-1939
Kandert, Josef: Každodenní život vesničanů středního Slovenska v 60. až 80. letech 20. století
Jančík, Drahomír - Kubů, Eduard: "Arizace" a arizátoři
Osers, Ewald: Loňské sněhy (Paměti)
Rákos, Petr: Mravuprosté epištoly, ni kázání ni kárání.
Kandert, Josef: Každodenní život vesničanů středního Slovenska v 60. až 80. letech 20. století
Kandert, Josef: Každodenní život vesničanů středního Slovenska v 60. až 80. letech 20. století
Jančík, Drahomír - Kubů, Eduard: "Arizace" a arizátoři
Kusáková, Lenka: Krásná próza raného obrození
Kusáková, Lenka: Krásná próza raného obrození
Bláhová, Marie (ed.): Karel IV. - státnické dílo
Bednařík, Petr: Arizace české kinematografie
Derrida, Jacques - Roudinesco, Elisabeth: Co přinese zítřek
Derrida, Jacques - Roudinesco, Elisabeth: Co přinese zítřek
Derrida, Jacques - Roudinesco, Elisabeth: Co přinese zítřek
Köpplová, Barbara a kol.: Dějiny českých médií v datech (rozhlas, televize, mediální právo)
Royt, Jan: Medieval Painting in Bohemia
Royt, Jan: Medieval Painting in Bohemia
Mařatka, Zdeněk: Differential Diagnosis in Gastrointestinal Endoscopy
Kavka, František: Ohlédnutí za padesáti lety ve službě českému dějepisectví
Polc, Jaroslav V. - Hledíková, Zdeňka: Pražské koncily a synody předhusitské doby
Wolf, Josef a kol.: Integrální antropologie
Pokorný, Jiří: Lidová výchova na přelomu 19. a 20. století
Pokorný, Jiří: Lidová výchova na přelomu 19. a 20. století
Machonin, Pavel - Mlčoch, Lubomír - Sojka, Milan: Ekonomické a společenské změny v české společnosti po roce 1989: Alternativní pohled
Machonin, Pavel - Mlčoch, Lubomír - Sojka, Milan: Ekonomické a společenské změny v české společnosti po roce 1989: Alternativní pohled
Beránek, Karel - Svobodný, Petr: Příspěvky k dějinám vzdělanosti v českých zemích 3.
Čechurová, Jana: Antologie studijních textů k novověkým sociálním dějinám V./2
Doležel, Lubomír: Heterocosmica: Fikce a možné světy
Doležel, Lubomír: Heterocosmica: Fikce a možné světy
Gebhart, Jan - Šedivý, Ivan: Česká společnost za velkých válek 20. století (pokus o komparaci)
Royt, Jan: Medieval Painting in Bohemia
Royt, Jan: Mittelalterliche Malerei in Böhmen
Royt, Jan: Mittelalterliche Malerei in Böhmen
Royt, Jan: Mittelalterliche Malerei in Böhmen
Brom, Bohumír: Dokumenty z českých archivů k historii mezinárodních hospodářských vztahů v období studené války (Studie o pramenech)
Janáček, Pavel: Svět rodokapsu
Janáček, Pavel: Svět rodokapsu
Janáček, Pavel: Svět rodokapsu
Suchý, Jiří: Encyklopedie Jiřího Suchého - 12. Divadlo 1975-1982
Wittlich, Petr: Die Bildhauerkunst der Tschechischen Sezession
Suchý, Jiří: Encyklopedie Jiřího Suchého - 12. Divadlo 1975-1982
Lohisse, Jean: Komunikační systémy. (Socioantropologický přístup)
Suchý, Jiří: Encyklopedie Jiřího Suchého - 2. Básně A-Ž
Suchý, Jiří: Encyklopedie Jiřího Suchého - 2. Básně A-Ž
Suchý, Jiří: Encyklopedie Jiřího Suchého - 2. Básně A-Ž
Suchý, Jiří: Encyklopedie Jiřího Suchého - 2. Básně A-Ž
Nešlehová, Mahulena - Hlaváček, Josef: Jan Koblasa
Nešlehová, Mahulena - Hlaváček, Josef: Jan Koblasa
Nešlehová, Mahulena - Hlaváček, Josef: Jan Koblasa
Piťha, Petr: Paměť a naděje
Piťha, Petr: Paměť a naděje
Piťha, Petr: Paměť a naděje
Berkov, V. P.: Současné germánské jazyky
Piťha, Petr: Učitelé, společnost a výchova
Suchý, Jiří: Encyklopedie Jiřího Suchého - 9. Divadlo 1959-1962
Suchý, Jiří: Encyklopedie Jiřího Suchého - 9. Divadlo 1959-1962
Suchý, Jiří: Encyklopedie Jiřího Suchého - 9. Divadlo 1959-1962
Suchý, Jiří: Encyklopedie Jiřího Suchého - 9. Divadlo 1959-1962
Suchý, Jiří: Encyklopedie Jiřího Suchého - 10. Divadlo 1963-1969
Šiktanc, Karel: Dílo 4
Voskovec, Jiří - Werich, Jan: Hry Osvobozeného divadla - 4. svazek
Royt, Jan: Středověké malířství v Čechách
Royt, Jan: Středověké malířství v Čechách
Royt, Jan: Středověké malířství v Čechách
Cohen, Gary: Němci v Praze 1861-1914
Cohen, Gary: Němci v Praze 1861-1914
Cohen, Gary: Němci v Praze 1861-1914
Gerbet, Pierre: Budování Evropy
Mlčoch, Lubomír: Economic and Social Changes in Czech Society after 1989
Brandes, Detlef: Exil v Londýně 1939 - 1943. Velká Británie a vlády Československa, Polska a Jugoslávie od počátku války do teheránské konference
Wittlich, Petr: Sculpture of the Czech Art Nouveau
Suchý, Jiří: Encyklopedie Jiřího Suchého - 12. Divadlo 1975-1982
Suchý, Jiří: Encyklopedie Jiřího Suchého - 3. Písničky A - H
Suchý, Jiří: Encyklopedie Jiřího Suchého - 3. Písničky A - H
Suchý, Jiří: Encyklopedie Jiřího Suchého - 3. Písničky A - H
Suchý, Jiří: Encyklopedie Jiřího Suchého - 3. Písničky A - H
Suchý, Jiří: Encyklopedie Jiřího Suchého - 4. Písničky CH - Me
Suchý, Jiří: Encyklopedie Jiřího Suchého - 4. Písničky CH - Me
Suchý, Jiří: Encyklopedie Jiřího Suchého - 4. Písničky CH - Me
Suchý, Jiří: Encyklopedie Jiřího Suchého - 4. Písničky CH - Me
Suchý, Jiří: Encyklopedie Jiřího Suchého - 4. Písničky CH - Me
Suchý, Jiří: Encyklopedie Jiřího Suchého - 5. Písničky Mi - Po
Suchý, Jiří: Encyklopedie Jiřího Suchého - 5. Písničky Mi - Po
Suchý, Jiří: Encyklopedie Jiřího Suchého - 5. Písničky Mi - Po
Suchý, Jiří: Encyklopedie Jiřího Suchého - 5. Písničky Mi - Po
Suchý, Jiří: Encyklopedie Jiřího Suchého - 6. Písničky Pra - Ti
Suchý, Jiří: Encyklopedie Jiřího Suchého - 6. Písničky Pra - Ti
Suchý, Jiří: Encyklopedie Jiřího Suchého - 6. Písničky Pra - Ti
Suchý, Jiří: Encyklopedie Jiřího Suchého - 6. Písničky Pra - Ti
Suchý, Jiří: Encyklopedie Jiřího Suchého - 7. Písničky To - Ž
Suchý, Jiří: Encyklopedie Jiřího Suchého - 7. Písničky To - Ž
Suchý, Jiří: Encyklopedie Jiřího Suchého - 7. Písničky To - Ž
Suchý, Jiří: Encyklopedie Jiřího Suchého - 7. Písničky To - Ž
Suchý, Jiří: Encyklopedie Jiřího Suchého - 11. Divadlo 1970-1974
Suchý, Jiří: Encyklopedie Jiřího Suchého - 11. Divadlo 1970-1974
Suchý, Jiří: Encyklopedie Jiřího Suchého - 11. Divadlo 1970-1974
Suchý, Jiří: Encyklopedie Jiřího Suchého - 11. Divadlo 1970-1974
Havránková, Marie - Toman, Jindřich: Quadrilog (Bohumil Havránek, Zdenka Havránková - Roman Jakobson, Svatava Pírková-Jakobsonová. Vzájemná korespondence 1930-1978)
Suchý, Jiří: Encyklopedie Jiřího Suchého - 1. Povídky A-Ž
Wittlich, Petr: Sochařství české secese -česká verze
Fischer, J. L.: Krise demokracie
Kuklík, Jan - Němeček, Jan: Hodža versus Beneš. Milan Hodža a slovenská otázka v zahraničním odboji za druhé světové války
Petráň, Josef a kol.: Památky Univerzity Karlovy
Suchý, Jiří: Encyklopedie Jiřího Suchého - 8. Divadlo 1951-1959
Suchý, Jiří: Encyklopedie Jiřího Suchého - 8. Divadlo 1951-1959
Suchý, Jiří: Encyklopedie Jiřího Suchého - 8. Divadlo 1951-1959
Suchý, Jiří: Encyklopedie Jiřího Suchého - 8. Divadlo 1951-1959
Duby, Georges: Dějiny Francie
Vošahlíková, Pavla: Zlaté časy české reklamy
Mařatka, Zdeněk: Paměti
Gombár, Eduard: Moderní dějiny islámských zemí
Čechura, Jaroslav - Čechurová, Jana: Korespondence Josefa Pekaře a Kamila Krofty
Čechura, Jaroslav - Čechurová, Jana: Korespondence Josefa Pekaře a Kamila Krofty
Kuklík, Jan: Londýnský exil a obnova československého státu 1938 - 1945
Kutnar, František: Obrozenské vlastenectví a nacionalismus
Kutnar, František: Obrozenské vlastenectví a nacionalismus
Kutnar, František: Obrozenské vlastenectví a nacionalismus
Kutnar, František: Obrozenské vlastenectví a nacionalismus
Kutnar, František: Obrozenské vlastenectví a nacionalismus
Kubů, Eduard: Mýtus a realita hospodářské vyspělosti Československa mezi světovými válkami
Duby, Georges: Dějiny Francie
Duby, Georges: Dějiny Francie
Duby, Georges: Dějiny Francie
Rataj, Jan: O autoritativní národní stát
Čechurová, Jana - Kuklík, Jan - Němeček, Jan (eds.): Válečné deníky Jana Opočenského
Durman, Karel: Útěk od praporů. Kreml a krize imperia 1964 - 1991.
Durman, Karel: Útěk od praporů. Kreml a krize imperia 1964 - 1991.
Kaplan, Karel: Rada vzájemné hospodářské pomoci a Československo 1957 - 1967 , Lidové noviny, 18. 09. 2004, Archiv LN
Suchý, Jiří: Encyklopedie Jiřího Suchého - 19. Rozhlas
Suchý, Jiří: Encyklopedie Jiřího Suchého - 19. Rozhlas
Suchý, Jiří: Encyklopedie Jiřího Suchého - 19. Rozhlas
Suchý, Jiří: Encyklopedie Jiřího Suchého - 18. Televize
Suchý, Jiří: Encyklopedie Jiřího Suchého - 18. Televize
Suchý, Jiří: Encyklopedie Jiřího Suchého - 18. Televize
Suchý, Jiří: Encyklopedie Jiřího Suchého - 17. Film 1988-2003
Suchý, Jiří: Encyklopedie Jiřího Suchého - 17. Film 1988-2003
Suchý, Jiří: Encyklopedie Jiřího Suchého - 17. Film 1988-2003
Suchý, Jiří: Encyklopedie Jiřího Suchého - 16. Film 1964-1988
Suchý, Jiří: Encyklopedie Jiřího Suchého - 16. Film 1964-1988
Suchý, Jiří: Encyklopedie Jiřího Suchého - 16. Film 1964-1988
Suchý, Jiří: Encyklopedie Jiřího Suchého - 16. Film 1964-1988
Suchý, Jiří: Encyklopedie Jiřího Suchého - 15. Divadlo 1997-2002
Suchý, Jiří: Encyklopedie Jiřího Suchého - 15. Divadlo 1997-2002
Suchý, Jiří: Encyklopedie Jiřího Suchého - 15. Divadlo 1997-2002
Suchý, Jiří: Encyklopedie Jiřího Suchého - 14. Divadlo 1990-1996
Suchý, Jiří: Encyklopedie Jiřího Suchého - 14. Divadlo 1990-1996
Suchý, Jiří: Encyklopedie Jiřího Suchého - 14. Divadlo 1990-1996
Suchý, Jiří: Encyklopedie Jiřího Suchého - 13. Divadlo 1983-1989
Suchý, Jiří: Encyklopedie Jiřího Suchého - 13. Divadlo 1983-1989
Suchý, Jiří: Encyklopedie Jiřího Suchého - 13. Divadlo 1983-1989
Suchý, Jiří: Encyklopedie Jiřího Suchého - 20. Úvahy
Suchý, Jiří: Encyklopedie Jiřího Suchého - 20. Úvahy
Vošahlíková, Pavla: Zlaté časy české reklamy
Hrbata, Zdeněk - Procházka, Martin: Romantismus a romantismy , A2 kulturní týdeník, 12/2006