English

ROZŠÍŘENÉ VYHLEDÁVÁNÍ

Katalog Nakladatelství KAROLINUM

E-KNIHY >

stránka: [1] [2] [3] [4] [>>]

Detail knihy K teorii vojenského plavání
E-KNIHA

K teorii vojenského plavání

Sýkora, Karel a kol.

Vojenské plavání je jednou ze součástí speciální tělesné přípravy v Armádě České republiky. Jedná se o soubor znalostí a dovedností potřebných k účelnému a efektivnímu překonávání vodních překážek s minimalizací možných rizik. Tato publikace,...

vydáno: červen  2017
doporučená cena: 130 Kč


Detail knihy Vzdělání a dnešek
E-KNIHA

Vzdělání a dnešek

Strouhal, Martin - Štech, Stanislav (eds.)

Monografie Vzdělání a dnešek představuje texty českých a slovenských VŠ učitelů a badatelů v oblasti pedagogiky, psychologie, sociologie a filosofie výchovy, kteří se zabývají otázkami teorie vzdělání. Je rozvržena do tří částí, tematizujících...

vydáno: březen  2017
doporučená cena: 190 Kč


Detail knihy Východní křesťanské církve
E-KNIHA

Východní křesťanské církve

Szabo, Miloš

Křesťanství se z Jeruzaléma šířilo několika směry. Jedním z jeho nejvlivnějších center byl Řím, jenž se také stal sídlem papežů a zůstal jím i po přesídlení císaře do nově vzniklé a tehdy řecké Konstantinopole. Kromě Říma, spjatého s apoštolem...

vydáno: leden  2017
doporučená cena: 210 Kč


Detail knihy  Alternativní potravinové sítě: Česká cesta.
E-KNIHA

Alternativní potravinové sítě: Česká cesta.

Spilková, Jana a kol.

Alternativní potravinové sítě se začaly prosazovat v zahraničí jako reakce na globalizující se výrobu potravin a trh se zemědělskými komoditami. Zatímco v zahraničí už existuje řada forem nabídky potravin, u nás se některé etablovaly poměrně...

vydáno: prosinec  2016
doporučená cena: 180 Kč


Detail knihy Minerva 1890-1936
E-KNIHA

Minerva 1890-1936

Sekyrková, Milada

Kronika gymnázia Minerva zachycuje první takřka půlstoletí (1890–1936) existence střední školy, jejíž založení představovalo průlom do systému vzdělávání. Jako první dívčí gymnázium ve střední Evropě mělo za cíl připravovat dívky ke studiu na...

vydáno: prosinec  2016
doporučená cena: 352 Kč


Detail knihy Autokrat a jeho doba
E-KNIHA

Autokrat a jeho doba

Svoboda, Karel

Kniha se věnuje poměrně krátkému časovému úseku, kdy Evropou prošla vlna revolucí, ale i dalších změn. Revolucí v té či oné podobě se obávaly všechny evropské země, a to dokonce včetně Velké Británie nebo Francie.
Autor svou pozornost zaměřil...

vydáno: srpen  2016
doporučená cena: 190 Kč


Detail knihy Farmakognozie
E-KNIHA

Farmakognozie

Spilková, Jiřina - Martin, Jan - Siatka, Tomáš - Tůmová, Lenka - Kašparová, Marie

Učební text poskytuje studijní materiál pro předmět farmakognozie, specifické farmaceutické disciplíny, která studuje léčiva a pomocné látky přírodního původu. Přináší komplexní pohled na přírodní léčiva, zaměřuje se na původ drog, jejich obsahové...

vydáno: červen  2016
doporučená cena: 260 Kč


Detail knihy Sport a pohyb v životě seniorů
E-KNIHA

Sport a pohyb v životě seniorů

Slepička, Pavel - Mudrák, Jiří - Slepičková, Irena

Publikace svým zaměřením vychází z přání asi každého z nás dožít se co nejvyššího věku v co nejlepší tělesné a duševní kondici a přidat tak „život“ k létům a nejenom léta k životu“. Autoři se v uvedené souvislosti zaměřili na možnosti...

vydáno: červen  2016
doporučená cena: 140 Kč