English

ROZŠÍŘENÉ VYHLEDÁVÁNÍ

Katalog Nakladatelství KAROLINUM

V TISKU >

v tisku

Detail knihy Pomocné vědy historické v současné historiografii a archivnictví

Pomocné vědy historické v současné historiografii a archivnictví

Bláhová, Marie - Holá, Mlada - Woitschová, Klára (eds.)

Kniha obsahově vychází z konference „Pomocné vědy historické v současné historiografii a archivnictví“, která byla uspořádána u příležitosti 230. výročí vzniku stolice diplomatiky, numismatiky, heraldiky a starožitností, prvního pracoviště pomocných...

doporučená cena: cca 390 Kč


v tisku

Detail knihy Morální základy politiky

Morální základy politiky

Shapiro, Ian

Kniha současného amerického politického teoretika Iana Shapira je věnována zkoumání legitimity politické moci. Autor nejprve charakterizuje osvícenské pojetí politiky založené na vědě a následně podrobně rozebírá tři hlavní tradice, jež z tohoto...

doporučená cena: cca 320 Kč


v tisku

Detail knihy Zelené dějiny světa

Zelené dějiny světa

Ponting, Clive

Publikace přináší nový pohled na dějiny lidstva, vzestup velkých civilizací a příčiny jejich pádu. Upozorňuje na to, jak zásadním se stalo vyčerpání dostupných přírodních zdrojů při zhroucení velkých kultur v historii lidstva, a popisuje vliv...

doporučená cena: cca 450 Kč


v tisku

Detail knihy Japonské složené partikule v užití a srovnání

Japonské složené partikule v užití a srovnání

Kanasugi, Petra - Sachiko, Kurihara - Yamada, Harumi

Předkládaná publikace
– podrobně zpracovává téměř dvě stě složených partikulí, které pokrývají významnou část střední a pokročilé gramatiky;
– přehledně rozřazuje význam partikulí do jednotlivých užití, která bohatě ilustruje na...

doporučená cena: cca 370 Kč