English

ROZŠÍŘENÉ VYHLEDÁVÁNÍ

Katalog Nakladatelství KAROLINUM

MONOGRAFIE >

stránka: [1] [2] [3] [>>]

Islámská kultura a její reflexe v Českých zemích

Gombárová, Jana

Monografie pojednává o islámské kultuře v rámci euro-středomořského multikulturního dialogu s přihlédnutím k situaci v České republice. Po metodologickém a teoretickém rozboru koncepcí „konce dějin“ Francise Fukuyamy a „střetu civilizací“ Samuela...

vydáno: srpen  2017
doporučená cena: 470 Kč


Detail knihy Vytváření nepřítele.
E-KNIHA

Vytváření nepřítele.

Goldman, Wendy Z.

Kniha zkoumá mezilidské vztahy a vzorce chování v letech 1937 až 1938 v Sovětském svazu, tedy v období velkého teroru. Na osudech jednotlivých zaměstnanců tří velkých moskevských továren autorka ukazuje, jak masové operace (zatýkání určitých skupin...

vydáno: duben  2016
doporučená cena: 250 Kč


Modernismus a fašismus

Griffin, Roger

Knihou Modernismus a fašismus vrcholí dlouholetý výzkum renomovaného britského historika Rogera Griffina, který se snaží vysledovat a prokázat podstatu generického fašismu a zároveň jej lokalizovat v kontextu mnoha hnutí modernismu. Griffin v první...

vydáno: březen  2016
doporučená cena: 460 Kč


Vytváření nepřítele.

Goldman, Wendy Z.

Kniha zkoumá mezilidské vztahy a vzorce chování v letech 1937 až 1938 v Sovětském svazu, tedy v období velkého teroru. Na osudech jednotlivých zaměstnanců tří velkých moskevských továren autorka ukazuje, jak masové operace (zatýkání určitých skupin...

vydáno: březen  2015
doporučená cena: 350 Kč


Detail knihy Catalogue of the Late Roman, Byzantine and Barbaric Coins in the Charles University Collection (364 - 1092 A.D.)
E-KNIHA

Catalogue of the Late Roman, Byzantine and Barbaric Coins in the Charles...

Gambacorta, Federico

Je velkým problémem sbírek archeologické či historické povahy, nejenom mincí, pokud nejsou publikační formou prezentovány odborné veřejnosti. Prezentovat skupinu mincí zveřejněných v tomto katalogu znamená nejen je chránit jako veřejný majetek jedné...

doporučená cena: 176 Kč


Mocenské vztahy. Historie, rétorika, důkaz

Ginzburg, Carlo

Carlo Ginzburg, autor dnes již legendární mikrohistorické studie Sýr a červi, se ve čtyřech jeruzalémských přednáškách proslovených na počest Menahema Sterna věnuje vztahům rétoriky a historiografie. Na základě značně odlišných textů – Aristotelovy...

vydáno: řijen  2013
doporučená cena: 180 Kč


Los franciscanos y el contacto de lenguas y culturas

García, Antonio Bueno a kol.

Jak samotný název sborníku, Františkáni a kontakt mezi jazyky a kulturami, napovídá, předkládaná publikace představuje osm století činnosti františkánského řádu při překonávání odlišností mezi jazyky a kulturami, zároveň je i výrazem dlouhodobého...

vydáno: červenec  2013
doporučená cena: 285 Kč


Catalogue of the Late Roman, Byzantine and Barbaric Coins in the Charles...

Gambacorta, Federico

Je velkým problémem sbírek archeologické či historické povahy, nejenom mincí, pokud nejsou publikační formou prezentovány odborné veřejnosti. Prezentovat skupinu mincí zveřejněných v tomto katalogu znamená nejen je chránit jako veřejný majetek jedné...

vydáno: březen  2013
doporučená cena: 250 Kč